5000 dodatkowych zezwoleń dla ukraińskich przewoźników drogowych na 2020 r.

5000 dodatkowych zezwoleń dla ukraińskich przewoźników drogowych na 2020 r.

22 listopada 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W dniach 18-20 listopada 2020 r. odbyło się wcześniej zapowiadane posiedzenie Ukraińsko-Polskiej Komisji Wspólnej ds. Międzynarodowego Transportu Drogowego. Posiedzenie Komisji odbyło się na szczeblu wiceministrów infrastruktury Ukrainy i RP. Delegacji ukraińskiej przewodniczyła wiceminister infrstruktury ds. integracji europejskiej Natalia Forsyuk a polskiej wiceminister infrastruktury RP Rafał Weber.

Fot. GDDKiA

Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy poinformowało, że po długich dyskusjach stronie ukraińskiej udało się utrzymać dotychczasową wymianę zezwoleń na 2021 r. w ilości 160 tys. zezwoleń, zapobiegając w ten sposób tendencji do zmniejszania liczby zezwoleń dla ukraińskich przewoźników.

Ponadto ukraińscy przewoźnicy otrzymają na 2020 r. dodatkowe 5000 zezwoleń: 1500 zezwoleń uniwersalnych Euro-4 i 3500 zezwoleń na tranzyt Euro-4. Ukraińscy przewoźnicy otrzymają 2500 zezwoleń na początku grudnia, a kolejne 2500 zezwoleń do 15 grudnia 2020 r. Dodatkowe zezwolenia będą ważne do 31 stycznia 2021 r.

Z informacji ukraińskiego Ministerstwa Infrastruktury wynika, iż podczas realizowanego w formule wideokonferencji spotkania po raz kolejny szczególną uwagę zwrócono na sytuację na granicy ukraińsko-polskiej. Strony uzgodniły, że dołożą wszelkich starań, aby poprawić sytuację na przejściach granicznych, a Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy przygotowuje już odpowiedni apel do właściwych organów Ukrainy.

Kolejne rozmowy odbędą się na początku lipca 2021 r., a perspektywy zwiększenia liczby zezwoleń dla ukraińskich przewoźników będą omawiane w wyniku uzgodnień osiągniętych podczas obecnego spotkania.