Celem nowa jakość na linii C-E 30 z Wrocławia przez Jelcz do Opola

Celem nowa jakość na linii C-E 30 z Wrocławia przez Jelcz do Opola

23 listopada 2020 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Za blisko 24 mln zł będą wykonane projekty dla przyszłych prac na linii kolejowej Wrocław – Opole przez Siechnice, Jelcz, Popielów (C-E 30). Trasa będzie zaplanowana tak, by były sprawniejsze podróże oraz efektywniejszy transport towarów koleją. Przyszła inwestycja odciąży ruch na kolejowej magistrali, łączącej Wrocław z Opolem przez Brzeg.

Opole Czarnowąsy. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Głównym celem projektu jest skrócenie czasu podróży i transportu ładunków, poprawa punktualności oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Linia kolejowa C-E 30, łącząca Wrocław z Opolem przez Jelcz Laskowice, pełni ważną rolę w ruchu towarowym. Stanowi równoległą trasę do magistrali kolejowej Wrocław - Brzeg - Opole. Zmodernizowanie trasy C-E 30 pozwoli na odciążenie linii przez Brzeg i efektywniejsze wykorzystanie kolejowych połączeń w ruchu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Opole Wschodnie. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Dla zwiększenia atrakcyjności i sprawności przewozów kolejowych na linii Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław Brochów potrzebne jest wykonanie prac. Poprzedza je opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń i decyzji, wymaganych do realizacji inwestycji. Prace dostosują trasę do aktualnych potrzeb przewozowych, zgodnie z prognozami rozwoju sieci kolejowej. Dokumentacja projektowa uwzględnia także kolejowy zakres związany z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Źródło: PKP PLK

Wykonawca przygotuje dokumentację wg założeń, że maksymalna prędkość pociągów pasażerskich na linii Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław Brochów ma wynosić 120 km/godz. Zwiększyć się ma dostępność kolei. Wszystkie stacje i przystanki będą m.in. dostosowane dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Opole Czarnowąsy. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Linia planowana jest dla przejazdu pociągów towarowych o długości 740 m, wg wymogów obowiązujących na międzynarodowej sieci kolejowej, tj. z prędkością maksymalną 100 km/godz. i o nacisku na oś 221 kN/oś. Do sprawnych przejazdów będą odpowiednio przystosowane stacje Opole Groszowice, Opole Wschodnie, Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Popielów, Karłowice, Rogalice, Biskupice Oławskie, Jelcz Laskowice, Czernica Wrocławska i Siechnice.

Dla połączeń CPK, związanych z linią Wroclaw - Opole (nr 277), na odcinku Wrocław - Jelcz projektowane rozwiązania będą uwzględniały osiągnięcie najwyższych możliwych prędkości, przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań technicznych.

Dobrzeń Wielki. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław Brochów” jest konsorcjum z liderem, firmą Systra S.A. Wartość podpisanej umowy wynosi 23 788 800,00 zł (netto). Termin ukończenia dokumentacji projektowej zaplanowany jest na III kwartał 2023 r. Prace projektowe są finansowane ze środków budżetowych. Realizacja przewidywanych robót zakłada wykorzystanie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej.