Od początku tego roku przewieziono koleją niemal tyle kontenerów co w całym 2018 r.

Od początku tego roku przewieziono koleją niemal tyle kontenerów co w całym 2018 r.

26 listopada 2020 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Pomimo pandemii przewozy intermodalne rozwijają się systematycznie. W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. masa przewozów intermodalnych wzrosła o ponad 18%,a liczba jednostek o blisko 17 %. Od początku tego roku przewieziono koleją niemal tyle intermodalu co w całym 2018 r. Udział przewozów intermodalnych systematycznie rośnie i III kwartale wyniósł 10,5% według masy.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w trzecim kwartale 2020 roku wzrosły wszystkie parametry transportu intermodalnego. Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 438 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło 724 tysiące TEU. Ich liczba wzrosła o 25,1 % (wg TEU o 33,9%).

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2020 r. wyniosła blisko 6,1 mln ton, a wykonana praca przewozowa wynosiła prawie 2 mld tonokilometrów. To wzrosty o odpowiednio 20 i 7,6 %  porównując do III kwartału 2019 r. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10,5 % (wg masy) i 14,5 % (wg wykonanej pracy). Jeszcze 5 lat temu udział ten wynosił 4,6 % (wg masy) i 7,4 % (wg wykonanej pracy).

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

- Rynek przewozów intermodalnych w ostatnich latach systematycznie się rozwija. Warto zauważyć, że masa przetransportowanych ładunków w trzech kwartałach 2020 r. osiągnęła poziom 17 mln ton, a wartość ta jest bliska temu co przetransportowano w całym 2018 r. - komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Kolej to sprawdzony i pewny środek transportu także w czasie zagrożeń jakie powoduje pandemia. Widzimy to choćby po liczbie pociągów kursujących w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Ich liczba po trzech kwartałach tego roku, mimo kryzysu spowodowanego koronawirusem, wzrosła o 38% w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019 r. – dodaje Góra.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W okresie I-III kwartału w przewozach intermodalnych masa ładunków osiągnęła blisko 17 mln ton, praca przewozowa wyniosła prawie 5,5 mld tonokilometrów, co oznacza wzrost o ponad 18 i 5,7 % w porównaniu z tym samym czasem w 2019 r.

W III kwartale 2020 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 21 licencjonowanych przewoźników.