Ponad 475 milionów złotych z UE na projekty kolejowe i drogowe

Ponad 475 milionów złotych z UE na projekty kolejowe i drogowe

27 listopada 2020 | Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
PODZIEL SIĘ

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło dziś z trzema beneficjentami: PKP PLK S.A, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Urzędem Transportu Kolejowego, trzy umowy o dofinansowanie na ponad 475 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej. Dwa projekty: kolejowy i drogowy będą realizowane na Śląsku. Natomiast trzeci, szkoleniowo-edukacyjny będzie realizowany na terenie całego kraju.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

- Pieniądze europejskie pracują na rzecz poprawy jakości infrastruktury w Polsce oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego. To ważna i dobra informacja dla każdego, komu zależy na nowoczesnym i spójnym systemie drogowym i kolejowym w Polsce - powiedział Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

- Polski rząd zapewnia w całym kraju coraz lepszy transport. Dziś inwestujemy pieniądze unijne i krajowe w drogę i kolej na Śląsku. Umowy, jakie dzisiaj podpisujemy to nie tylko wsparcie dla projektów transportowych. Dbamy o nasze bezpieczeństwo. Dofinansowanie otrzyma Kampania Kolejowe ABC, propagująca prawidłowe zachowania w ruchu kolejowych. Wartość wkładu krajowego dla trzech projektów to 375 milionów złotych – mówi Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.

-. Do największego beneficjenta czyli GDDKiA, w ramach zawartych umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło w tej perspektywie 38 mld zł, do PKP PLK ponad 16 mld zł, a dla UTK 78 mln zł. Dzięki tym środkom rozwija się infrastruktura kolejowa i drogowa, ale przy tej okazji warto podkreślić, że Fundusze UE dofinansowują również edukację dzieci i młodzieży w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach ruchu kolejowego. – podkreśliła Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT.

Na zdjęciu od lewej: Wiceminister MFiPR Waldemar Buda; Wiceminister MI Rafał Weber;  Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce Witold Naturski; p.o. dyrektora CUPT Joanna Lech. Fot. CUPT

Przebudowa 30 km linii kolejowych w woj. śląskim

Efektem prac na liniach kolejowych Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mysłowice oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka będzie sprawniejszy przewóz towarów koleją w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Pociągi pojadą szybciej, do 100 km/h. Zwiększy się również przepustowość tras, tzn. pojedzie więcej składów z ładunkami.  Inwestycja zwiększy konkurencyjność i znaczenie kolei, jako najbardziej ekologicznego środka w transporcie towarów w stosunku do innych gałęzi transportu, co wpłynie na atrakcyjność i rozwój gospodarki.

Wymienionych zostanie ponad 40 km torów i sieci trakcyjnej oraz 32 rozjazdy, co zapewni sprawniejszy przejazd pociągów. Zaplanowano remont 35 obiektów inżynieryjnych, m.in. w Zabrzu oraz w Sosnowcu. Prace, dzięki wymianie urządzeń, zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, a zastosowanie m.in. torów bezstykowych ograniczy oddziaływanie kolei na otoczenie. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w połowie 2022 r. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 488 mln zł. W tym wydatki kwalifikowalne to ok. 301 mln zł, a kwota dofinasowania wynosi ponad 256 mln zł.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawnie wykorzystują środki UE, a dzięki temu zwiększają się możliwości kolei. Inwestycje usprawniające przewóz towarów są szczególnie ważne w województwie śląskim. Efektem prac będą szybsze, bezpieczniejsze i bardziej konkurencyjne przewozy ładunków koleją, czyli najbardziej ekologicznym środkiem transportu – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.  

- Blisko 476 milionów złotych dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej dla projektów kolejowych i drogowego w Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej bezpośrednio przysłużą się rozwojowi gospodarczemu regionu nie pozostając bez znaczenia dla obniżenia emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego. Ogólnopolski projekt edukacyjny zwiększy bezpieczeństwo na terenach kolejowych. Wspólnym mianownikiem tych działań jest najwyższe możliwe, 85% dofinansowanie z funduszy unijnych. Dzięki wyczekiwanemu europejskiemu porozumieniu budżetowemu, już w najbliższych miesiącach Polska uzyska dostęp do kolejnych, liczonych w miliardach euro, środków na dokończenie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych –  powiedział Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

S1 Podwarpie-Dąbrowa Górnicza

Projekt, którego beneficjentem jest GDDKiA zakłada budowę drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim - odc. Podwarpie-Dąbrowa Górnicza o długości 6,95 km zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, co zapewni wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych. Poprawi się dostępność komunikacyjna Polski i połączenia międzyregionalne w ramach sieci.

- To już 70. umowa o dofinansowanie. Niektórzy powiedzą okrągła liczba, jubileusz. Ale to przede wszystkim dowód i przykład dla innych beneficjentów, inwestorów, jak sprawnie można wykorzystywać środki UE. Pracujemy już nad kolejnymi wnioskami i wkrótce będą nowe umowy. Wykorzystując środki UE, rozwijamy polską infrastrukturę drogową - podkreślił Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA; Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK S.A.; dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. Fot. CUPT

II etap Kolejowego ABC

Trzecia z podpisywanych umów, umowa z UTK, jest już kolejną umową w ramach Kampanii „Kolejowe ABC” i jednocześnie jest drugim etapem ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Kampanią informacyjno – edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa kolejowego zostaną objęte dzieci i młodzież z nowych placówek edukacyjnych nieobjętych dotychczas I etapem projektu Kampania Kolejowe ABC. Cykle zajęć będą prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych w gminach, w których w latach 2018-2019 doszło do tragicznych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz na tzw. „dzikich przejściach”. Nauka będzie prowadzona w formie zabawy, a więc w sposób atrakcyjny dla dzieci w określonych grupach wiekowych.

- Dzieci są zainteresowane tematem bezpieczeństwa na kolei i zaproponowaną przez nas formułą prowadzenia lekcji. Bardzo chętnie angażują się podczas zajęć. Teraz ważne jest zwiększenie udziału rodziców i opiekunów w promowaniu właściwych reakcji na terenach kolejowych i w pociągu – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Dlatego uznaliśmy, że należy kontynuować działania w zakresie podnoszenia wiedzy o bezpieczeństwie na terenach kolejowych oraz rozszerzyć grupę docelową kampanii medialnej – przygotowaliśmy więc projekt „Kampania Kolejowe ABC II”. Cieszę się, że udało się uzyskać dofinansowanie na ten ważny dla bezpieczeństwa cel – dodaje Góra.

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna

 • Projekt: Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka
  • Wartości w projekcie:
  • Wartość całkowita projektu: 488 145 321,12 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 301 715 594,86 PLN
  • Dofinansowanie UE: 256 458 255,63 PLN

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 • Projekt: Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza
  • Wartości w projekcie:
  • Wartość całkowita projektu: 302 519 189,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 198 117 507,69 PLN
  • Dofinansowanie UE: 168 399 881,53 PLN

Beneficjent: Urząd Transportu Kolejowego

 • Projekt: Kampania Kolejowe ABC II
  • Wartości w projekcie:
  • Wartość całkowita projektu: 60 000 000,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 60 000 000,00 PLN
  • Dofinansowanie UE: 51 000 000,00 PLN