Październikowe przewozy towarowe w statystyce GUS i w ocenie PKP CARGO.

Październikowe przewozy towarowe w statystyce GUS i w ocenie PKP CARGO.

01 grudnia 2020 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

W październiku 2020 roku wolumen przewozów towarowych całego rynku kolejowego w Polsce zwiększył się m/m piąty miesiąc z rzędu w ujęciu masy towarowej i szósty miesiąc z rzędu w ujęciu pracy przewozowej. Jednak w porównaniu rok do roku rynek kolejowy nadal pozostawał w trendzie spadkowym – przewieziona przez kolej masa towarowa była mniejsza w stosunku do wyników z października 2019 roku o 0,7 mln ton, tj. o 3,2 proc., przy jednoczesnym spadku zrealizowanej pracy przewozowej o 2,6 proc.

Październikowe przewozy towarowe w statystyce GUS i w ocenie PKP CARGO.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Choć w wartościach bezwzględnych wolumen przewozu w październiku był najwyższy od początku 2020 roku zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i w zakresie zrealizowanej przez kolej pracy przewozowej, to w stosunku do wyników wrześniowych widać wyhamowanie procesu odbudowy rynku. Wpływ na tę tendencję miała epidemia COVID-19 oraz założenia polityki klimatycznej (ograniczające rynkowy popyt na przewozy w najważniejszych grupach towarów masowych). Po wrześniu, który przyniósł wyraźną poprawę tempa odbicia w przemyśle (wolumen produkcji przemysłowej w Polsce zwiększył się o 5,7 proc. r/r), w październiku produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 1,0 proc. r/r oraz o 3,2 proc. m/m (tu głównie za sprawą korzystnej różnicy dni roboczych). Natomiast dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku zanotowała spadek o 5,9 proc. r/r.

W październiku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał nadal w trendzie spadkowym r/r, a dynamika spadku ukształtowała się na poziomie -3,2 proc. r/r (wobec -0,8 proc. r/r we wrześniu, -3,5 proc. r/r w sierpniu, -10,8 proc. r/r w lipcu, czy -8,4 proc. r/r w czerwcu 2020 roku). Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł w październiku br. 20,4 mln ton, tj. był o 0,7 mln ton mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, równocześnie piąty raz z rzędu zwiększył się względem poprzedniego miesiąca (+5,8 proc. m/m).

Wykonana w październiku przez wszystkie firmy praca przewozowa zmniejszyła się r/r do poziomu 4,8 mld tkm (-2,6 proc. r/r). Równocześnie szósty już miesiąc z rzędu odnotowano wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+3,7 proc. m/m). W sumie w okresie styczeń-październik br. przetransportowano 178,8 mln ton towarów (-9,3 proc. r/r). Natomiast wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 41,8 mld tkm (-9,4 proc. r/r).

Grupa PKP CARGO w październiku 2020 roku przewiozła na krajowym rynku łącznie 8,0 mln ton towarów (-10,2 proc. r/r), a praca przewozowa Grupy wyniosła 2,1 mld tkm (-8,2 proc. r/r). Co istotne tendencja spadkowa rok do roku nie objęła segmentu strategicznego w strategii Grupy PKP CARGO. Mowa o przewozach intermodalnych, które nie tylko w październiku wzrosły r/r aż o 10,6 proc., ale także stanowią już prawie 20 proc. udziału w pracy przewozowej Grupy.

– Nasza spółka, podobnie jak inni przewoźnicy masowi, odczuwa i jeszcze długo będzie odczuwać skutki spadku zapotrzebowania na węgiel. Mix energetyczny w naszym kraju zmierza ku dalszemu ograniczaniu produkcji energii z węgla kamiennego, a zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. Ten proces przebiega nawet znacznie szybciej niż wynikało to z prognoz rynkowych jeszcze kilka lat temu. Dlatego tym intensywniej musimy zabiegać o zwiększanie przewozów innych ładunków, głównie intermodalnych. Cieszy to, że na tym polu mamy coraz większe sukcesy, gdyż nasza oferta jest coraz lepsza dla klientów – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

W ujęciu masy towarowej przewozy Grupy PKP CARGO zwiększyły się miesiąc do miesiąca o 5,6 proc. Dużą dynamikę wzrostu względem poprzedniego miesiąca można także zauważyć w pracy przewozowej Grupy (+5,9 proc. m/m). W październiku Grupa PKP CARGO odnotowała zwiększone m/m przewozy m.in.: węgla kamiennego (+6,7 proc.), rudy i pirytów (+37,5 proc.), innych artykułów chemicznych (+19,9 proc.), drewna i wyrobów (+27,5 proc.), kamienia, żwiru i wapna (+1,8 proc.) oraz nawozów sztucznych (+13,4 proc.).

Grupa PKP CARGO w sumie w ciągu dziesięciu miesięcy 2020 roku przewiozła na krajowym rynku 69,2 mln ton towarów (-17,2 proc. r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 17,5 mld tkm (-16,7 proc. r/r).