Marek Chraniuk: Sytuacja PKP Intercity jest stabilna

Marek Chraniuk: Sytuacja PKP Intercity jest stabilna

09 grudnia 2020 | Źródło: PKP Intercity / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Początek 2020 roku nie zwiastował tych wszystkich wyzwań, z którymi obecnie się mierzymy. Epidemia i związane z nią ograniczenia w sferze publicznej diametralnie obniżyły poziom zapotrzebowania na podróżowanie – najpierw wiosną i ponownie jesienią. Od początku roku do końca października br. PKP Intercity przewiozło 23,7 mln pasażerów, co stanowi 42 proc. spadku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku (40,9 mln pasażerów).

Fot. PKP Intercity

W pierwszej połowie listopada średni spadek liczby rezerwacji na połączenia PKP Intercity wyniósł około 65 proc. względem 2019 roku. W odniesieniu do średniej dziennej liczby pociągów uruchamianych w obowiązującym rozkładzie jazdy, tymczasowo zawieszonych zostało około 5 proc. pociągów. Natomiast w stosunku do liczby pociągów w obowiązującym rozkładzie w okresie wcześniejszym – od marca do maja - odwołanych zostało około 60 proc., a 8 proc. kursowało w relacjach skróconych.

Proces powrotu pasażerów do pociągów w takiej liczbie, jaką notowaliśmy przed epidemią wymaga czasu. Zainteresowanie podróżami pociągami warunkuje dostępność kolei i komfort podróżowania. Dlatego PKP Intercity wzmacnia zaufanie pasażerów realizując największy w swojej historii program inwestycyjny „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, którego wartość wynosi 7 mld zł. Do tej pory spółka zakontraktowała umowy na kwotę ponad 4,5 mld zł brutto. W trakcie epidemii program jest kontynuowany. Kolejne nowoczesne pojazdy sukcesywnie wzmacniają flotę PKP Intercity. Poprawiająca się jakość taboru pozytywnie wpływa na punktualność pociągów i dobry odbiór poziomu usług przewoźnika.

Pomimo zawirowań w funkcjonowaniu przewozów pasażerskich, sytuacja spółki jest stabilna. Październikowa ocena agencji Fitch po raz kolejny potwierdziła długoterminowy rating PKP Intercity w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+ i długoterminowy rating krajowy na poziomie AA (pol.).

Ocena agencji Fitch uwzględnia wpływ pandemii na spółkę. Na ocenę wpływ miały m.in. silne i stabilne relacje ze Skarbem Państwa, realizacja przez spółkę usług publicznych w ramach umowy PSC. Mimo więc trudnych uwarunkowań rynkowych PKP Intercity zachowuje pełną płynność finansową. Agencja Fitch ocenia, że realizowany obecnie program inwestycyjny jest kluczowy dla PKP Intercity, a jego zakończenie pozwoli na zaoferowanie przez przewoźnika jeszcze lepszej siatki połączeń i podniesienie jakości świadczonych usług.

PKP Intercity cały czas funkcjonuje w reżimie sanitarnym. Na czas epidemii spółka przeorganizowała swoją pracę i podjęła szereg działań w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym i swoim pracownikom. Powzięte środki ostrożności zapewniły wysoki poziom bezpieczeństwa sanitarnego. Przeprowadzone w ostatnim czasie badania satysfakcji klienta również pokazują, że podróżni doceniają nasze działania – 83 proc. pasażerów ocenia pozytywnie bezpieczeństwo w pociągu.