Barchów i Dobczyn - pierwsze na Mazowszu dworce kolejowe na międzynarodowej linii Rail Baltica

Barchów i Dobczyn - pierwsze na Mazowszu dworce kolejowe na międzynarodowej linii Rail Baltica

14 grudnia 2020 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Obydwa dworce są realizowane w autorskiej, opracowanej przez PKP S.A. formule jako Innowacyjne Dworce Systemowe. Takich obiektów na terenie całego kraju w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 ma powstać około 40, w dwóch wariantach – indywidualnym oraz typowym.

Wizualizacja dworca Dobczyn. Źródło: PKP S.A.

Budynki w Barchowie i Dobczynie będą IDS-ami typowymi dostosowanymi do danej lokalizacji. Większym, jeśli chodzi o gabaryty, będzie dworzec w Dobczynie, gdzie niedawno wykonawcy został przekazany plac budowy. Nowy dworzec będzie prostą, modernistyczną bryłą, dzielącą się funkcjonalnie na dwie części – pasażerską i komercyjną, które zostaną przykryte wspólną dla obu części wiatą. Pierwsza z nich będzie mieścić przestrzeń obsługi podróżnych, na którą składają się poczekalnia wraz z toaletami, druga część, w zależności od potrzeb lokalnych, może stanowić niewielką przestrzeń komercyjną lub pomieszczenie kas biletowych.

Dworzec w Barchowie, gdzie prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie, będzie nieco mniejszy, ale równie nowoczesny, jeśli chodzi o architekturę czy funkcjonalność. Pod wiatą zaprojektowano otwartą poczekalnię oraz pawilon, gdzie znajdą się toalety i część techniczna obiektu. Charakterystyczną cechą obydwóch obiektów jest dominanta architektoniczna w postaci wieży zegarowej o wysokości 8 metrów oraz umiejscowienie pod wiatą dworca stojaków rowerowych (28 sztuk w Dobczynie i 26 w Barchowie), a także stacji naprawczych rowerów.

- Barchów i Dobczyn to pierwsze Innowacyjne Dworce Systemowe, których budowę rozpoczęliśmy przy linii kolejowej Rail Baltica. Łącznie na tej trasie Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 obejmuje 12 dworców kolejowych, w tym m.in. otwarty w tym roku po przebudowie dworzec w Białymstoku, czy modernizowane obecnie dworce w Jabłoni Kościelnej i Szepietowie – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Wizualizacja dworca Barchów. Źródło: PKP S.A.

- Rail Baltica jest jednym z najważniejszych projektów transportowych realizowanych w Unii Europejskiej. I kolejnym widocznym przykładem tego, że unijny budżet łączy Europę. To wspólne przedsięwzięcie kilku krajów członkowskich stanowiące część sieci transeuropejskiej, która łączy Państwa Bałtyckie z Polską oraz dalej z Europą Zachodnią i Południową. Bardzo cieszymy się, że infrastruktura liniowa Rail Baltica, która w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020 otrzymała i nadal otrzymuje olbrzymie wsparcie z budżetu Unii Europejskiej, jest uzupełniana o infrastrukturę dworcową. Dworce w Dobczynie i Barchowie to dwa z 12dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Białystok – Kuźnica Białostocka dofinansowane w 70% z budżetu Unii Europejskiej. Liczymy, że odegrają ogromną rolę w promocji ekologicznego transportu kolejowego przez poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych – mówi Marek Prawda, dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Wizualizacja wnętrza dworca Barchów. Źródło: PKP S.A.

Oprócz nowoczesnych i prostych form architektonicznych dworce będą posiadały wiele udogodnień. Zostaną  wyposażone w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Szereg usprawnień zaprojektowano również dla osób o ograniczonej mobilności. Wśród nich warto wymienić: oznakowanie w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kontrastowa kolorystyka ułatwi orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym. W przypadku dworca w Barchowie ważnym rozwiązaniem,  będzie również budowa nowej pochylni ze skarpy w kierunku ulicy. Na dworcach poprawi się także bezpieczeństwo. Zostaną na nich zamontowane systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu.

Dworce w Dobczynie i Barchowie będą bardziej ekologiczne. Na dachu pierwszego z nich zaprojektowano panele fotowoltaiczne o mocy 3 KWp, które wytworzą około 2700 kWh energii elektrycznej rocznie. Na dworcu będzie zastosowana także pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku. Oświetlenie obydwóch dworców będzie wykonane w energooszczędnej technologii LED wraz z automatyką sterującą. Nad całością instalacji i urządzeń będą czuwały systemy BMS (Building Management System), które zostaną zainstalowane m.in. w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Wizualizacja dworca Dobczyn. Źródło: PKP S.A.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni w sąsiedztwie dworców.  Projektanci przewidzieli także montaż małej architektury (ławek, koszy, oświetlenia). Dodatkowo przy dworcu w Barchowie zostanie wytyczonych sześć miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Budowa nowych dworców w Barchowie i Dobczynie, położonych przy linii Rail Baltica – transeuropejskim korytarzu, który połączy Polskę i Niemcy z Litwą, Łotwą oraz Estonią, jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość inwestycji, w przypadku dworca w Barchowie to 3,6 mln zł, natomiast jeśli chodzi o obiekt w Dobczynie to 4,3 mln zł. Obydwie Inwestycje zakończą się latem 2021 roku. Są one realizowane w formule „Projektuj i buduj”, a wykonawcą prac jest  konsorcjum Heli Factor Sp. z o.o. wraz z Merx Sp. z o.o.