Spółka KPS Group planuje budowę terminalu multimodalnego nad Dnieprem w Kijowie.

Spółka KPS Group planuje budowę terminalu multimodalnego nad Dnieprem w Kijowie.

17 grudnia 2020 | Źródło: Centrum Strategii Transportowych (https://cfts.org.ua)
PODZIEL SIĘ

Obiekt ten składać się będzie z kompleksu transportowo-logistycznego z bocznicą kolejową, z zapleczem magazynowym, kompleksem cumowniczym dla różnego rodzaju ładunków o długości co najmniej 400 metrów. Ponadto nowy terminal przeładunkowy zostanie wyposażony w nowoczesny kompleks załadunkowo-rozładowczy.

Wizualizacja - źródło: Centrum Strategii Transportowych (https://cfts.org.ua)

„Teraz jesteśmy w trakcie przygotowań do opracowania studium wykonalności i rozwiązań przedprojektowych. Aktywnie komunikujemy się z dużymi operatorami z różnych rynków, którzy są zainteresowani długoterminową współpracą. Badamy również zagraniczne doświadczenia europejskie, w tym projekt największego terminalu rzecznego w Duisburgu” - powiedział kierownik projektu firmy "KPS Group" Siergiej Owczinnikow.

Budowa nowego terminalu planowana jest na dzierżawionej działce o powierzchni ok. 16 ha, położonej na terenie Teliczki - strefy przemysłowej Kijowa. Szacuje się, że wielkość inwestycji w projekcie wyniesie od 50 mln do 100 mln USD, a okres realizacji wyniesie około 5 lat.

Wizualizacja - źródło: Centrum Strategii Transportowych (https://cfts.org.ua)

„Projekt stworzy co najmniej 200 nowych miejsc pracy, w zależności od rozwiązań i poziomu automatyzacji procesów” - dodał Ovchinnikov. Według niego nowy terminal multimodalny w ciągu najbliższych 5-7 lat zwiększy wolumen przeładunków w Kijowie ponad 2-krotnie - do 4,5-5 mln ton rocznie.

Dotychczas wszelkie informacje na temat potencjalnych inwestorów utrzymywane są w tajemnicy.