Mniejszy udział węgla, kruszyw i rud, większy przewozów intermodalnych po III kwartałach 2020r.

Mniejszy udział węgla, kruszyw i rud, większy przewozów intermodalnych po III kwartałach 2020r.

22 grudnia 2020 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

W III kwartale 2020 r. wzrosły przewozy towarów masowych oraz nieidentyfikowalnych. Jednak od początku roku, w porównaniu z 2019 r. zmniejszał się udział węgla, kruszyw i rud w ogólnej masie przewiezionych koleją towarów. Na znaczeniu, w porównaniu z poprzednimi latami, zyskują grupy towarowe związane głównie z przewozami intermodalnymi jak towary nieidentyfikowalne, maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt transportowy, meble i pozostałe wyroby gotowe. W III kwartale widoczny był mniejszy wpływ epidemii koronawirusa na przewozy kolejowe. W porównaniu z II kwartałem 2020 r. odnotowano wzrost przetransportowanej masy.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

W III kwartale 2020 r. przewieziono łącznie 56,9 mln ton, zaś praca przewozowa wyniosła 13,4 mld tonokilometrów. To odpowiednio więcej o 6,1 mln ton i 1,4 mld tonokilometrów w porównaniu ze wcześniejszym kwartałem tego roku. Porównując jednak wyniki rok do roku, w III kwartale 2020 r. przewieziono 2,5 mln ton towarów mniej niż w III kwartale 2019 r., a praca przewozowa była mniejsza o 0,5 mld tonokilometrów.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny przewieziono blisko 20,6 mln ton a praca przewozowa kształtowała się na poziomie 3,1 mld tonokilometrów. Stanowi to spadek w porównaniu z III kwartałem 2019 r. o 8,4% wg masy i 15,5% wg pracy przewozowej. Jednak w porównaniu z II kwartałem 2020 r. wyniki były wyższe odpowiednio o 14,3% (2,6 mln ton) i 12,7% (0,3 mld tonokilometrów).

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W III kwartale 2020 r. przewieziono 15,2 mln ton i wykonano pracę przewozową na poziomie 3,7 mld tonokilometrów w transporcie rud metali i produktów górnictwa i kopalnictwa – stanowiło to spadek w porównaniu do III kwartału 2019 r. o 8,9% wg masy i 6,9% wg wykonanej pracy przewozowej, a w porównaniu z II kwartałem 2020 r. wzrosty wyniosły odpowiednio 9,6%(1,3 mln ton) oraz 10,9%(0,4 mld tonokilometrów).

- Przewozy grup towarów wskazują, jak po najtrudniejszym okresie dla całej gospodarki stopniowo następował powrót do realizacji przewozów na potrzeby związane np. z budownictwem kolejowym i drogowym. W III kwartale transport kruszyw zwiększył się o blisko 7% w porównaniu z II kwartałem. Co ważne, widoczny jest też wzrost przewozów związanych z przemysłem i sektorem energetycznym - zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Łączne dane za okres od stycznia do września 2020 r., w porównaniu z tym okresem w 2019 r., wskazują na znacząco większe znaczenie innych grup towarowych niż tych związanych z przewozami węgla kamiennego, kruszyw i rud w stosunku do ubiegłego roku. Podczas gdy udział wszystkich pozostałych grup towarowych w 2019 r. po III kwartale wynosił 34% wg masy, to w 2020 r. wynosił on o 3,4 punktu procentowego więcej. Jeszcze większa zmiana miała miejsce w parametrze pracy przewozowej , gdzie obecnie wynosi ona dla pozostałych grup blisko 50%, a rok temu było to o 5,6 punktu procentowego mniej.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

-Dane rynkowe wskazują, że w III kwartale w stosunku do II kwartału 2020 r. to przewozy towarowe w komunikacji międzynarodowej wpłynęły na lepsze wyniki przewozów rzeczy. Wstępne dane o przewozach w komunikacji międzynarodowej wskazują na wzrost w III kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem o 22% wg masy i 20% wg pracy przewozowej. W przewozach krajowych wzrost ten wyniósł 7% i 5%. Największe wzrosty odnotowano w imporcie oraz tranzycie - podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.