Regulacje Prezes UTK przyznał przewoźnikom otwarty dostęp do infrastruktury kolejowej

Prezes UTK przyznał przewoźnikom otwarty dostęp do infrastruktury kolejowej

29 grudnia 2020 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 11 decyzji administracyjnych przyznających czterem przewoźnikom kolejowym prawo otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej. Dla większości wydanych przez Prezesa UTK rozstrzygnięć podstawę prawną stanowiło rozporządzenie 869/2014, które wygasło 12 grudnia 2020 r.

Fot. Urząd Transportu Kolejowego

Prezes UTK wydał pozytywne decyzje czterem przewoźnikom kolejowym:

  • Polregio sp. z o.o. – 8 decyzji,
  • Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. –  1 decyzja,
  • Koleje Dolnośląskie S.A. – 1 decyzja.
  • RegioJet a.s. – 1 decyzja.

Jawne wersje decyzji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

- Cieszę się, że mogłem wydać kolejne decyzje w sprawie otwartego dostępu. Jestem przekonany, że wydanie tych rozstrzygnięć przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na torach. Pasażerom zostaną zapewnione dodatkowe połączenia, całoroczne i sezonowe, stanowiące uzupełnienie  podstawowej oferty przewozowej w ramach kontraktów służby publicznej – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dla 10 decyzji administracyjnych podstawę prawną rozpatrzenia sprawy stanowiły regulacje rozporządzenia 869/2014. Akt ten utracił moc od 12 grudnia 2020 r. Oznacza to, że podstawę prawną dla niezakończonych oraz przyszłych postępowań dotyczących otwartego dostępu będzie stanowiło rozporządzenie 2018/1795. Jedną z najważniejszych modyfikacji przewidzianych w rozporządzeniu 2018/1795 jest przekazanie przez aplikanta właściwemu zarządcy infrastruktury oraz Prezesowi UTK powiadomienia o planowanym wykonywaniu nowej usługi z odpowiednim wyprzedzeniem - na co najmniej 18 miesięcy przed wejściem w życie rocznego rozkładu jazdy pociągów, w którym ma być realizowana usługa w ramach otwartego dostępu. W przypadku wydania pozytywnej decyzji przez organ regulacyjny zachowanie tego terminu ma stanowić gwarancję uruchomienia przewozów w terminie określonym przez aplikanta.

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących usług, które mają być realizowane na podstawie decyzji w sprawie otwartego dostępu:

źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W związku z uchyleniem rozporządzenia 869/2014 oraz obowiązywaniem rozporządzenia 2018/1795, zastosowanie znajdą: