W listopadzie koleją przewieziono 20,6 mln ton ładunków - o 0,7 mln ton więcej niż rok temu.

W listopadzie koleją przewieziono 20,6 mln ton ładunków - o 0,7 mln ton więcej niż rok temu.

31 grudnia 2020 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

W listopadzie 2020 r. w Polsce przewieziono 20,6 mln ton towarów. To o 0,8% mniej niż miesiąc wcześniej. Praca eksploatacyjna wyniosła 7,3 mln pociągokilometrów, a przewozowa nieco ponad 4,8 mld tonokilometrów. Odnotowano odpowiednio dla tych parametrów wzrost na poziomie 0,7% oraz spadek o 1,1%. Średnia odległość przewozu wyniosła 234 km. W tym wypadku jest to o 1 km mniej niż w październiku.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

W listopadzie 2020 r. odnotowano lepsze wyniki parametrów rynku w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r. W przypadku masy przewiezionych ładunków wzrost wyniósł o 3,6 %. Praca eksploatacyjna była większa o 6,1%, a praca przewozowa o 4,1%. Średnia odległość zwiększyła się o 0,5% w stosunku do listopada 2019 r.

- Listopad był pierwszym miesiącem w tym roku, który pod względem wyników przewozów towarowych był lepszy od takiego samego okresu roku ubiegłego. Ten wynik oraz wzrosty odnotowywane sukcesywnie od czerwca świadczą o osiągnięciu pewnej stabilizacji. Pomimo dalszego oddziaływania pandemii na gospodarkę, łańcuch dostaw został zachowany. Od czerwca do listopada każdy kolejny miesiąc charakteryzował się wzrostami w stosunku do miesiąca poprzedniego, w przypadku wybranych grup towarów widoczny był bardzo duży wzrost zrealizowanych przewozów, co tylko potwierdza, że rynek przewozów towarowych szuka możliwości funkcjonowania w sytuacji pandemii koronawirusa - podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Na przestrzenie jedenastu miesięcy łączna masa przewiezionych towarów wyniosła 203,4 mln ton, praca eksploatacyjna 70,8 mln pociągokilometrów, a praca przewozowa 47,6 mld tonokilometrów. Oznacza to spadek odpowiednio o 7,3%, 7,1% oraz 8,1% w porównaniu do okresu styczeń – listopad 2019 r.

Średnia odległość przewozu wyniosła 234 km i była niższa o 3 km niż po w ciągu jedenastu miesięcy 2019 r.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego