Czeski przewoźnik towarowy ČD Cargo rozpoczął drugi etap modernizacji lokomotyw

Czeski przewoźnik towarowy ČD Cargo rozpoczął drugi etap modernizacji lokomotyw

04 stycznia 2021 | Źródło: ČD Cargo / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

ČD Cargo rozpoczyna drugi w historii projekt przebudowy lokomotyw serii 163 na dwusystemowe lokomotywy serii 363. Zwycięzcą przetargu publicznego na konwersję 18 lokomotyw serii 163 została spółka Českomoravská železniční opravna, s.r.o. Głównym powodem konwersji jest stopniowe przekształcanie systemu zasilania prądem stałym w system zasilania prądem przemiennym na liniach kolejowych Republiki Czeskiej.

Fot. ČD Cargo

Lokomotywy będą dodatkowo wyposażone w Europejski System Sterowania Pociągiem, którego dostawcą będą ČD Telematika a.s. i AŽD Praha s.r.o. Pierwowzorem dla instalacji będzie lokomotywa 363.075, czyli pierwsza lokomotywa tej serii wyposażona w ten system.

Wcześniej, 30 listopada 2020 roku  została zawarta umowa pomiędzy ČD Cargo a CZ LOKO na wyposażenie 30 lokomotyw serii 753.7 w urządzenia pokładowe Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem  2 ECTS (poziom 2, Baseline 3, wersja 3.4.0). W ramach tej umowy ČD Cargo skorzysta ze wsparcia finansowego z Programu Operacyjnego Transport UE, gdzie maksymalne wsparcie finansowe zgodnie z warunkami naboru nr 75 wynosi 6,75 mln CZK / lokomotywę (łącznie z prototypem). Termin zakończenia instalacji to 31 grudnia 2022 r.

Spółka akcyjna ČD Cargo zawarła również umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Podpisanie umowy jest w pełni zgodne z zatwierdzonym biznesplanem spółki na 2021 rok i umożliwi jej dalsze realizowanie celów strategicznych, w tym odnowienie floty i ekspansję zagraniczną. Pozyskane środki kredytowe zostaną przeznaczone między między innymi na zakup do 50 interoperacyjnych lokomotyw, 140 platform do transportu intermodalnego czy wyposażenie innych lokomotyw w urządzenia ETCS. Maksymalna kwota kredytu została zatwierdzona przez EBI na poziomie 130 mln EUR. Środki te mogą być pobierane przez okres 36 miesięcy od daty wejścia w życie umowy. Zgodnie z warunkami EBI możliwe jest pokrycie z tych funduszy do 50% kosztów inwestycyjnych poszczególnych projektów. Podpisanie umowy zostało poprzedzone obszerną analizą finansową EBI, na podstawie której spółka ČD Cargo została oceniona jako rzetelny i odpowiedni partner do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Dzięki inwestycji za ponad 88 milionów złotych powróciło połączenie Bielska Podlaskiego z Hajnówką. Dzięki inwestycji za ponad 88 milionów złotych powróciło połączenie Bielska Podlaskiego z Hajnówką.
Następny artykuł Lokomotywy EURO9000 Stadlera udają się w drogę do Niemiec Lokomotywy EURO9000 Stadlera udają się w drogę do Niemiec