Trwają prace w Czyżewie i na kolejnym odcinku Rail Baltica na Podlasiu.

Trwają prace w Czyżewie i na kolejnym odcinku Rail Baltica na Podlasiu.

11 stycznia 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Na stacji w Czyżewie wykonawca kładzie nowe szyny, podkłady i rozjazdy. Ustawiono już słupy trakcyjne na stacji i od strony Kietlanki. Na szlaku między Czyżewem a Szepietowem wymieniane jest kilkanaście km toru. Przygotowywane są drogi dojazdowe w sąsiedztwie linii kolejowej. Roboty odbywają się przy kursujących zgodnie z rozkładem pociągach.

Czyżew Fot. PKP PLK

Mieszkańcy Czyżewa zyskają nowe, wyższe perony, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zamiast przejścia w poziomie szyn, na stacji będzie przejście podziemne, którym piesi i rowerzyści będą mogli dostać się bezpośrednio na perony. Zaplanowano wiaty, ławki i informację pasażerską.

Lepszą komunikację w mieście zapewni modernizacja i przebudowa dróg prowadzących m.in. do stacji kolejowej. Powstanie 2 km trakt pieszo-rowerowy zapewniający wygodne dojście i dojazd do stacji. W rejonie Czyżewa powstanie nowy most kolejowy i przebudowany zostanie przyległy układ dróg w pobliżu wsi Czyżew Ruś-Kolonia. Zmiany obejmą także wiadukt kolejowy nad ul. Nurską. Prace konsultowane są z samorządem lokalnym.

Demontaż torów na stacji w Białymstoku. Fot. Łukasz Bryłowski

Prace na podlaskim odcinku Rail Baltica prowadzone są w kilku lokalizacjach. W grudniu rozpoczęto rozbiórkę torów na stacji w Białymstoku. W Szepietowie zbudowano peron tymczasowy, trwają prace przy rozbiórce torów, odwodnieniu, formowaniu nasypów i ustawianiu słupów trakcyjnych. Zaawansowana jest budowa wiaduktu nad torami w Uhowie.

Balastowanie toru w Szepietowie. Fot. Łukasz Bryłowski / PKp PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię kolejową z Warszawy do Białegostoku na 70-kilometrowym odcinku Czyżew-Białystok. Zmodernizowanych zostanie łącznie 6 stacji i 12 przystanków. Efektem modernizacji będą szybsze, wygodniejsze i bezpieczne podróże. Po zakończeniu wszystkich prac na linii z Białegostoku do Warszawy, podróż najszybszym pociągiem potrwa ok. 1,5 godziny.

Budowa prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość inwestycji prawie 3,4 mld zł. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF).