Dragon 2 dla PKP CARGO na testach w Velimie w Czechach

Dragon 2 dla PKP CARGO na testach w Velimie w Czechach

18 stycznia 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy / Newag
PODZIEL SIĘ

Kontynuowane są testy lokomotywy Dragon 2 przeznaczonej dla PKP Cargo na torze testowym VUZ w Velimie. Zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy Newag stara się o dopuszczenie lokomotywy do ruchu w Czechach.

Fot. Tomáš Pelech

W umowie zawartej z PKP CARGO we wrześniu 2019 roku,  Newag zobowiązał się dostarczyć 31 lokomotyw. 7 z nich będzie posiadało moduł dojazdowy, a 24 pojazdy będą dwunapięciowe (3 kV DC i 25 kV 50 Hz AC ), przystosowane do poruszania się w Czechach i Słowacji, gdzie zostaną homologowane. Wartość kontraktu wynosi ponad pół miliarda złotych netto.

Dragon 2 to pierwsza w Europie sześcioosiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014, wyposażona w ETCS poziom 3. Wyprodukowany przez NEWAG S.A pojazd wykorzystuje najnowocześniejsze, niezawodne technologie oraz zapewnia wysoki komfort pracy maszynisty. Głównym atutem lokomotywy jest wysoka siła pociągowa, która w połączeniu z dużą masą, efektywnym systemem antypoślizgowym oraz napędem na każdą oś umożliwia prowadzenie ciężkich składów towarowych. W Dragon 2 zabudowano przekształtniki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapewniające bezawaryjną pracę w wysokich temperaturach, zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie strat energii o 50% oraz zmniejszenie rozmiarów i masy urządzeń o 60%.

Lokomotywa Dragon 2 w trakcie testów dynamicznych na torze w Velimie w Czechach. Fot. Tomáš Pelech

Testy odbywają się na torze doświadczalnym Kolejowego Instytutu Doświadczalnego Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) - ośrodka naukowo-badawczego specjalizującego się w świadczeniu profesjonalnych usług w zakresie oceny, certyfikacji i badań pojazdów szynowych oraz systemów kolejowych. Tor doświadczalny składa się z 2 pętli – dużej i małej,  mała pętla o długości obwodu 3,951 km pozwala na jazdę z prędkością maksymalną 90 km/h; duża pętla o długości obwodu 13,272 km umożliwia poruszanie się z prędkością do 230 km/h dla taboru wyposażonego w przechył pudła oraz 210 km/h dla taboru konwencjonalnego.

Obie pętle są wyposażone w indywidualne zasilanie opcjonalnie jednym z napięć: 750 V DC; 1,5 kV DC; 3 kV DC; 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz, z odpowiednim limitem poboru mocy. Zamontowane urządzenia pozwalają na wykonanie badań dynamicznych taboru oraz urządzeń bezpieczeństwa kolejowego, w tym ETCS i łączności GSM-R, a także pomiarów akustycznych, czy wzajemnego wpływu zamontowanej automatyki kolejowej na pojazdy i odwrotnie oraz zachowania pojazdów w przypadku awarii tych urządzeń i gwałtownych zmian napięcia w sieci trakcyjnej.

 Fot. Tomáš Pelech