Organizacje pozarządowe wzywają do odrodzenia europejskiej kolei pasażerskiej.

Organizacje pozarządowe wzywają do odrodzenia europejskiej kolei pasażerskiej.

21 stycznia 2021 | Źródło: Instytut Spraw Obywatelskich
PODZIEL SIĘ

„Więcej Europy w transporcie kolejowym”

Rok 2021 ogłoszono Europejskim Rokiem Kolei. Ta unijna inicjatywa pokazuje, jak można przybliżyć się do realizacji ambitnego planu „Zielonego Ładu”. O ile można zwiększyć ochronę środowiska dzięki bezpośrednim transgranicznym połączeniom kolejowym? Jaką rolę pełnią inwestycje w europejską sieć kolejową i wygodniejsza rezerwacja biletów? O tym w raporcie: „Wskocz do pociągu: odrodzenie kolei dla Europy”.

Grafika: Instytut Spraw Obywatelskich

Instytut Spraw Obywatelskich, Germanwatch, France Nature Environment, Ecounion, Ecodes oraz Transport & Environment wzywają Unię Europejską oraz rządy Polski, Niemiec, Francji i Hiszpanii do wzmocnienia międzynarodowego transportu kolejowego w związku z tegorocznym Europejskim Rokiem Kolei. W opublikowanym dziś raporcie „Wskocz do pociągu: odrodzenie kolei dla Europy” organizacje te pokazują, jak nowe, bezpośrednie połączenia międzynarodowe, pociągi dzienne i nocne, wygodna rezerwacja międzynarodowych połączeń kolejowych oraz inwestycje w tabor i infrastrukturę transgraniczną mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony klimatu w Europie.

Aby osiągnąć cele klimatyczne w sektorze transportu, potrzebujemy zwartej i atrakcyjnej sieci kolejowej w Europie, która stanowi realną alternatywę dla lotów i samochodów - mówi Lena Donat, współautorka raportu z zespołu ds. środowiska i rozwoju Germanwatch

Badanie przeprowadzone w całej UE we wrześniu 2020 r. wykazało, że dwie trzecie Europejczyków poparłoby zakaz lotów na krótkich dystansach, gdyby trasę można było pokonać koleją w maksymalnie 12 godzin. Jak dotąd jednak nie istnieją atrakcyjne połączenia kolejowe między wszystkimi stolicami europejskimi. Na przykład w ogóle nie ma bezpośrednich pociągów między Berlinem a Brukselą, Madrytem a Lizboną lub Warszawą a Pragą.

Rozwój międzynarodowej kolei pasażerskiej leży w interesie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Postawienie na kolej oznacza zyski ekonomiczne i ekologiczne. By jednak ta inicjatywa miała sens konieczna jest współpraca pomiędzy krajami zarówno na szczeblu decydenckim jak i na poziomie przewoźników kolejowych. To wymaga dużego wysiłku i pracy, ale jest możliwe. Ostatnie decyzje rządu napawają optymizmem - mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Kolej może być motorem napędowym dla europejskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią Covid – 19. Obecnie sektor kolejowy generuje bezpośrednio 66 mld euro zysków dla wspólnoty i stanowi około 20 % rynku kolejowego na świecie. Zwiększenie nakładów finansowych oznacza nowe miejsca pracy i rozwój produkcji związanej z koleją. Europa i Polska tego potrzebują. Ponadto liczne badania wskazują, że kolej jest obecnie najbezpieczniejszym środkiem transportu, jeśli chodzi o międzynarodowe podróżowanie - uważa Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Autorzy raportu przedstawili nie tylko kontekst ogólnoeuropejski, ale skupili się też na rekomendacjach dla poszczególnych krajów.

Dla Polski istotne jest stworzenie sprawiedliwych warunków dostępu do infrastruktury, inwestycje w interoperacyjny tabor kolejowy dla połączeń międzynarodowych, w tym pociągów nocnych oraz zniesienie barier ograniczających wejście na rynek dla nowych przewoźników kolejowych - twierdzi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Pilnie potrzebujemy więcej Europy w transporcie kolejowym - mówi Lena Donat, współautorka raportu z zespołu ds. środowiska i rozwoju Germanwatch

W opinii autorów europejski raport dotyczący sytuacji związanej z międzynarodową koleją pasażerską idealnie wpisuje się w obecne decyzje rządu polskiego oraz plany zwiększenia nakładów finansowych na tę gałąź transportu i może być świetnym uzupełnieniem do dyskusji, która powinna właśnie teraz przybrać na sile. Wkrótce Instytut Spraw Obywatelskich opublikuje również raport, który skupi się na sytuacji Polski związanej z międzynarodową koleją pasażerską.

Inicjatywa EUROPE ON RAIL działa na rzecz wzmocnienia europejskiego pasażerskiego transportu kolejowego. Zaangażowane w inicjatywę organizacje to Instytut Spraw Obywatelskich (Polska), Germanwatch (Niemcy), France Nature Environnement (Francja), Eco-union and Ecodes (Hiszpania) oraz europejska organizacja pozarządowa Transport & Environment.

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. działa po stronie obywateli. Misją Instytut Spraw Obywatelskich jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Od początku działalności działa aktywnie w obszarze kolei oraz transportu przyjaznego pasażerom.