Lokomotywa RTB Cargo z logotypem spółki partnerskiej - PCC Intermodal w drodze do Rotterdamu

Lokomotywa RTB Cargo z logotypem spółki partnerskiej - PCC Intermodal w drodze do Rotterdamu

22 stycznia 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W pobliżu Aleksandrowa Kujawskiego Olek Hałas zauważył lokomotywę z niespotykaną malaturą, prowadzącą skład intermodalny. Oprócz oznaczenia charakterystycznego dla przewoźnika z Grupy RTB Cargo okazale prezentował się logotyp spółki PCC Intermodal.  

Fot. Olek Hałas

RTB CARGO to spółka należąca do grupy RATH, działająca w europejskim kolejowym transporcie towarowym i przewożąca towary przez granice z głównych portów morskich do głębi Europy. RTB CARGO prowadzi działalność w Niemczech, Austrii, Belgii, na Węgrzech i w Holandii z własnymi pracownikami, lokomotywami i licencjami, współpracując z firmami partnerskimi w krajach sąsiednich. RTB CARGO ma oddziały w Rotterdamie, Györ, Antwerpii, Akwizgranie i Salzburgu.

RTB Cargo to przewoźnik a zarazem partner biznesowy spółki PCC Intermodal, realizujący połączenia kolejowe biegnące korytarzem transportowym łączącym Morze Bałtyckie z Morzem Północnym. Korytarz Morze Północne-Bałtyk łączy wszystkie stolice ośmiu państw członkowskich leżących wzdłuż niego i przecina osiem granic państwowych (1 morską między Finlandią i Estonią i 7 lądowych między Estonią i Łotwą, Łotwą i Litwą, Litwą i Polską, Polską i Niemcami, Niemcami i Holandią, Holandią i Belgią, Niemcami i Belgią).

Fot. Olek Hałas

Poczatek wspołpracy obu operatorów logistycznych miał miejsce w 2008 roku. W pierwszym okresie połączenie realizowane było dwa razy w tygodniu. Dzięki zaangażowaniu obu partnerów i dbałości o wysoką jakość usługi w końcu ubiegłego roku przewozy organizowane były nawet dziewięć razy w tygodniu. Przewiduje się, że w roku 2021 połączenie może być realizowane nawet dwa razy dziennie.