Chiński "Żubr" dla Rail Cargo Hungaria na testach w laboratorium technicznym Minden w Niemczech

Chiński "Żubr" dla Rail Cargo Hungaria na testach w laboratorium technicznym Minden w Niemczech

04 lutego 2021 | Źródło: Rail Cargo Hungaria / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Do Europy dotarła pierwsza lokomotywa e-hybrydowa zoptymalizowana pod kątem transportu towarowego i opracowana przez chińską firmę CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. (CRRC ZELC) dla Rail Cargo Hungaria. W najbliższych miesiącach eksperci sprawdzą, czy pojazd spełnia wymagania węgierskiego przewoźnika kolejowego, a także przeprowadzą wymagane do licencji badania i testy ruchowe. Będzie to pierwsza chińska lokomotywa poruszająca się po sieci kolejowej Unii Europejskiej, która otrzyma homologację typu.

Fot. Henk Zwoferink / Railcolor

Po pomyślnym zakończeniu testów, Rail Cargo Hungaria jako pierwsza w Europie będzie korzystać z ekonomicznych w eksploatacji lokomotyw głównych i manewrowych o dużej mocy i bezemisyjnych w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Technologia pojazdu sprawia, że akumulatory, tzw. super pojemności, zapewniają zasilanie do poruszania się na liniach bez napowietrznych przewodów. Lokomotywy mogą ładować te urządzenia magazynujące energię, stojąc lub podczas transportu, z przewodów napowietrznych lub w punktach ładowania.

Lokomotywa e-hybrydowa jest w stanie kontynuować swoją podróż, nawet jeśli zasilanie napowietrznych przewodów zostanie przerwane z powodu awarii lub budowy. Dzięki tej nowej technologii Rail Cargo Hungaria nie będzie musiała zastępować lokomotywy elektrycznej lokomotywą spalinową, wykorzystując niedrogą technologię kolejową. Zapewni również rozwiązanie dla bocznic przemysłowych, w których przewody napowietrzne zwykle nie są dostępne. W takich przypadkach manewrowanie odbywa się za pomocą lokomotyw spalinowych, zanieczyszczając powietrze na stacjach rozrządowych i prywatnych sieciach torowych. Pojazdy hybrydowe zamówione przez Rail Cargo Hungaria wykonają te zadania ekonomicznie i czysto.

Planuje się, że ta obecnie testowana przyjazna dla środowiska lokomotywa e-hybrydowa będzie w stanie samodzielnie przejechać co najmniej dziesięć kilometrów po poziomym torze, bez przewodu napowietrznego. To rozwiązanie przewyższa wydajność wymaganą przez praktykę międzynarodową dla ostatnich mil.

Testy statyczne i dynamiczne pierwszego dostarczonego pojazdu odbędą się w laboratorium technicznym Minden w Nadrenii Północnej-Westfalii, a testy jazdy i hamowania zostaną przeprowadzone na torze testowym DB. Po testach, których zakończenie planowane jest na koniec maja, testy warunków skrajnych zostaną przeprowadzone na otwartej sieci kolejowej.

Podczas prób dynamicznych lokomotywa musi pociągnąć skład 300 ton na odległość co najmniej 500 km, a w przypadku testów wytrzymałościowych wymagany przebieg wynosi 1570 km. Zgodnie z planami, test pojazdu zajmie łącznie około 1750 godzin pracy.

Złożoność prac wymaganych do uzyskania homologacji typu zwiększa fakt, że w chwili obecnej w UE nie ma doświadczenia technicznego w odniesieniu do chińskich lokomotyw; nie ma też precedensów w zakresie interpretacji wymagań niedawno wprowadzonego IV pakietu kolejowego.

Zgodnie z umową podpisaną w październiku 2019 roku pomiędzy Rail Cargo Hungaria i CRRC ZELC, chińska firma opracowuje elektro-hybrydowe lokomotywy manewrowe oraz lokomotywy o zerowej emisji spalin zoptymalizowane pod kątem transportu towarowego w ciągu 36 miesięcy, produkuje dwa pojazdy każdego typu i dostarcza je i odpowiednie licencje węgierskie i międzynarodowe dla węgierskiego przewoźnika kolejowego. Zgodnie z umową RCH będzie leasingować pojazdy na okres czterech lat. Jeśli lokomotywy hybrydowe osiągną oczekiwane parametry, RCH może skorzystać z dodatkowego leasingu lub nawet opcji zakupu i może zamówić dodatkowe 20 pojazdów obu typów na korzystnych warunkach.

Rail Cargo Hungaria zamierza korzystać z maszyn manewrowych na Węgrzech i oprócz Węgier planuje wykorzystać lokomotywy liniowe w Chorwacji, Serbii, Rumunii, Macedonii, Grecji i Bułgarii.

W działaniu Rail Cargo Hungaria innowacje i świadomość ekologiczna są wzajemnie wzmacniającymi się czynnikami. Dzięki swoim zdolnościom przewozowym firma sprawia, że rocznie zbędne są dziesiątki tysięcy ciężarówek, a tym samym odciąża środowisko naturalne z około pół miliona ton emisji gazów cieplarnianych rocznie.

Chiński producent, największy na świecie konstruktor taboru kolejowego nazwał swój projjekt "Żubrem" , który jest odpowiedzią CRRC na europejskie platformy Vectron i TRAXX.