Rok 2020 - najlepszy pod względem bezpieczeństwa w historii CTL Logistics.

Rok 2020 - najlepszy pod względem bezpieczeństwa w historii CTL Logistics.

09 lutego 2021 | Źródło: CTL Logistics
PODZIEL SIĘ

2020 rok był inny niż wszystkie, na pewno wyjątkowy. Dla jednych wyjątkowy w tym dobrym, dla innych w tym złym słowa znaczeniu. Dla CTL Logistics, pod względem bezpieczeństwa był wyjątkowo dobry – w zasadzie najlepszy od 10 lat, w zasadzie - najbezpieczniejszy w historii spółki.

Fot. CTL Logistics

W CTL stosowane jest proaktywne podejścia do kwestii bezpieczeństwa, które jest filarem szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa. Takie postępowanie opiera się na właściwie prowadzonym zarządzaniu ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji pracowników do identyfikowania zagrożeń i wdrażania stosownych środków kontroli ryzyka.

Posiadanie certyfikatów systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS jest obligatoryjne, a certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM bardzo ważne dla przewoźników kolejowych. Jestem pewien, że bez nich nasza praca byłaby mniej bezpieczna. Szczególnie system zarządzania bezpieczeństwem SMS to ustanowiony w spółce sposób prowadzenia, nadzorowania i zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Jego istotą jest zdolność przedsiębiorstwa do stałej identyfikacji zagrożeń we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, w tym wynikających ze współpracy z innymi podmiotami (np. zarządcą infrastruktury, podwykonawcami wykonującymi usługi w zakresie utrzymania pojazdów) oraz zarządzanie ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.

Procedury opisane w ramach SMS mówią, jakie Spółka musi posiadać przepisy wewnętrzne, aby bezpiecznie realizować przewozy kolejowe.

Źródło: CTL Logistics

„Przestrzeganie przepisów istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, czego najlepszym dowodem są wyniki 2020 roku. W 2010 roku, kiedy w Grupie CTL Logistics zaczął obowiązywać SMS, zdarzyło się w sumie 38 wypadków kolejowych, a w 2020 roku – 7. Pierwszy raz, od 2010 roku nie było wypadku zawinionego przez pracowników CTL Logistics i wypadków przy pracy w CTL Logistics. Poprawie uległy wszystkie wskaźniki bezpieczeństwa CTL Logistics. Wskaźnik bezpieczeństwa wypadków kolejowych wzrósł z 0,82 w roku 2010 (jeden wypadek co 82 tys. wykonanych pockm), do 4,69 w roku 2020 (jeden wypadek co 469 tys. wykonanych pockm), tj. prawie 6 krotnie (o 571%). Zmniejszyła się również ilość incydentów kolejowych" - mówi Marek Gryciuk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Przewozów.

Bardzo istotne dla bezpiecznego prowadzenia operacji jest stałe doskonalenie. Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów we współpracy z całym obszarem operacji i eksploatacji przez cały rok prężnie działał realizując założone cele szkoleniowe.

Jednym z narzędzi, które zostały na stałe włączone do procesu szkoleń, podnoszenia i doskonalenia umiejętności jest symulator pojazdu kolejowego. W szkoleniach z jego udziałem uczestniczyło 329 maszynistów z 10 spółek.  Mobilny symulator CTL Logistics  objechał niemal cały kraj – był wraz z zespołem instruktorów w Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Zielonej Górze, Wrocławiu i Terespolu. W trudnych sytuacjach symulowanych przez instruktorów prowadzących zajęcia, swoje umiejętności sprawdzali także Ci, którzy już wkrótce dołączą do grupy maszynistów CTL Logistics.

„ Bezpieczeństwo nie jest nikomu dane na zawsze. My o tym pamiętamy i dbamy o nie każdego dnia. Tłumaczymy naszym pracownikom jak ważne jest przestrzeganie procedur. Szkolimy nie tylko pracowników technicznych, ale również administracyjnych, bo tylko szerokie spojrzenie na system zarządzania bezpieczeństwem i zrozumienie tego systemu przez każdego pracownika gwarantuje wzrost kultury bezpieczeństwa i poprawę wskaźników z tym związanych" - mówi Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu Dyrektor ds. Operacji i Eksploatacji Grupy CTL Logistics.