DB Cargo i Coca-Cola ograniczają emisję CO2, budując kolejową sięć towarową.

DB Cargo i Coca-Cola ograniczają emisję CO2, budując kolejową sięć towarową.

14 lutego 2021 | Źródło: DB
PODZIEL SIĘ

Sektor transportu jest głównym motorem emisji CO2 w Niemczech. Z tego powodu producent napojów Coca-Cola coraz częściej przenosi transport dalekobieżny między swoimi lokalizacjami na przyjazną dla środowiska kolej, podczas gdy DB Cargo jest w dużej mierze odpowiedzialne za terminową logistykę kolejową. Do połowy roku powstanie w Niemczech ogólnokrajowa „kolejowa sieć towarowa” Coca-Coli, w której zostanie zintegrowanych 13 lokalizacji.

Fot. DB

Głównym zwycięzcą jest klimat. Dzięki nowej, przyjaznej dla środowiska trasie transportowej DB Cargo, każdego roku emisja CO2 zmniejsza się o około 1900 ton. Odtąd na autostradach jest również więcej miejsca - rocznie oszczędza się około trzech milionów kilometrów wykonanych przez samochody ciężarowe w połączeniach dalekobieżnych.

Pijesz Coca-Colę, fajnie. I to fajne dla klimatu, że napoje Coca-Cola w Niemczech są teraz również transportowane koleją na duże odległości ”- mówi dr hab. Sigrid Nikutta, członek zarządu Grupy DB ds. transportu towarowego.W przypadku towarów konsumpcyjnych połączenie długich przewozów kolejowych i ostatniej mili samochodem ciężarowym do klienta jest idealne. Wspólnie wdrożyliśmy sieć logistyczną Coca-Coli, która z 13 lokalizacjami w branży dóbr konsumpcyjnych jest wyjątkowa w Niemczech. Celem DB-Cargo jest przekonanie jeszcze większej liczby klientów w Europie o zaletach logistyki kolejowej, mówi Dr. Sigrid Nikutta.

Coca-Cola i DB Cargo już w 2016 r. rozpoczęli pilotażowy projekt długodystansowych przewozów. Od tego czasu kolejowa sieć transportowa była sukcesywnie rozbudowywana. „Produkujemy głównie regionalnie i mamy krótkie trasy dostaw. Tam, gdzie nie jest to możliwe, jeszcze bardziej polegamy na kolei. Dlatego w tym roku budujemy z DB Cargo sieć obejmującą 19 tras między naszymi lokalizacjami ”- mówi Tilmann Rothhammer, dyrektor zarządzający ds. obsługi klienta i łańcucha dostaw - Jest to możliwe przede wszystkim dlatego, że możemy zlecać transport kolejowy towarowy DB Cargo równie szybko, jak w  transporcie drogowym - w zaledwie trzy dni. Wielokrotnie zdarza się, że popyt gwałtownie się zmienia, dlatego ta elastyczność jest szczególnie ważna dla nas jako firmy produkującej dobra konsumpcyjne. Pomaga nam to bardziej przestawić się na transport kolejowy i osiągnąć nasz ambitny cel, jakim jest biznes neutralny dla klimatu w 2040 r.”

Coca-Cola postawiła sobie za cel zmniejszenie do roku 2030 emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu - od procesu produkcji do dostarczenia do końcowego odbiorcy, o 30 procent w porównaniu z rokiem 2019 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Coca-Cola na torach z DB Cargo:

  • Od 2016 roku rozszerzano kolejowe przewozy długodystansowe między lokalizacjami w Niemczech, w wyniku czego w 2019 roku samochody ciężarowe przejechały 1,4 miliona km mniej, co pozwoliło zmniejszyć emisję CO2 o 700 ton, a w roku 2020 odpowiednio 1,t miliona km, co pozwoliło zmniejszyć emisję CO2 o 1000 ton. 
  • W latach 2018-2020 zwiększono ilość lokalizacji Coca-Coli w sieci kolejowej z pięciu do jedenastu, a ilość tras w sieci kolejowej z czterech do dziewięciu.