Strategia rozwoju transportu kolejowego dla aglomeracji budapeszteńskiej.

Strategia rozwoju transportu kolejowego dla aglomeracji budapeszteńskiej.

18 lutego 2021 | Źródło: Agencja Budapest Fejlesztési Központ (BFK)
PODZIEL SIĘ

Kolej ma ogromny potencjał dla Budapesztu. Jego wykorzystanie może nadać nowy impuls stolicy i regionowi: lepszy transport dla rozwijającej się aglomeracji i przedmieść, bardziej przyjazne dla środowiska funkcjonowanie obszaru miejskiego i nowe obszary do renowacji wnętrza Budapesztu, tworzenia terenów zielonych i mieszkań poprzez usuwanie "strefy rdzy". Obecnie jednak rozwój hamuje jednocześnie pogarszający się stan i brak przepustowości odcinków dojazdowych, a także zatory na głównych dworcach. Jest to szczególne istotny problem dla miasta, należy bowiem pamiętać, że mieszkańcy Budapesztu stanowią blisko 20 % populacji zamieszkującej obszar Węgier, a stolica jest absolutnym centrum życia gospodarczego, kulturalnego, itp...

Fot. BFK

Stolica i jej aglomeracja to centrum Kotliny Karpackiej, obszaru o stale rosnącej liczbie ludności i znaczeniu gospodarczym. Jej sieć transportowa jest zatłoczona, zatory drogowe powodują coraz poważniejsze problemy, które trudno jest rozwiązać za pomocą budowy dróg, podczas gdy sieć kolejowa funkcjonuje obecnie znacznie poniżej swoich możliwości. Podczas gdy sześć na dziesięć osób korzysta z transportu publicznego w Budapeszcie, w ruchu z aglomeracji do Budapesztu odsetek ten jest odwrócony, a dwie trzecie osób dojeżdżających do pracy przemieszcza się w samochodach.

Agencja Budapest Fejlesztési Központ (BFK) przedstawiła strategię rozwoju sieci kolejowej stolicy Węgier, której celem jest 80% wzrost ruchu pasażerskiego w połączeniach podmiejskich do 2040 roku.Całkowite środki na inwestycje mające na celu zwiększenie przepustowości podmiejskiej sieci kolejowej szacuje się na 2 biliony forintów (5,6 mld euro), z których połowa zostanie wydana w ciągu najbliższych dwóch dekad. Strategia obejmuje 60 działań na rzecz modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej, oferowania nowych usług oraz zakupu taboru, w tym pociągów elektrycznych i hybrydowych.

Kluczowym elementem rozbudowy sieci kolejowej mającej wpływ na Budapeszt jest zastąpienie lub odciążenie rzadkiej, przestarzałej i niedostępnej lokalnie infrastruktury. Logika działania pierwotnie podmiejskich stacji zachodnich, południowych i wschodnich nie zmieniła się zasadniczo w ciągu ostatniego półtora wieku i obecnie nie nadaje się do zaspokojenia dalszych potrzeb rozwojowych. Większą przepustowość w tym systemie można by zapewnić jedynie poprzez rozbudowę dworców kolejowych, co nie jest możliwe lub możliwe tylko przy bardzo wysokich kosztach w środowisku, które w międzyczasie zostało zbudowane, a nawet stało się śródmieściem.

Dworzec Zachodni w Budapeszcie. Źródło: hu.wikipedia.org
Dzisiejszy budynek dworca został zbudowany jako stacja czołowa w latach 1874–1877 przez firmę „Eiffel & Cie” inżyniera Gustawa Eiffla

Wyjściem jest połączenie głównych stacji i przekształcenie ich w stacje przelotowe. Zostało to zauważone w wielu dużych miastach w Europie i na świecie, od Londynu po Wiedeń, Lipsk po Moskwę, nowe odcinki linii naziemnych lub podziemnych pozwalają pociągom przejeżdżać przez centrum miasta, zapewniając nieprzerwane połączenie dla mieszkańców obszaru metropolitalnego. Usprawni się także eksploatacja kolei, zmniejszy się zapotrzebowanie na przestrzeń, a "strefy rdzy" zaklinowane w śródmieściu będą mogły zostać wyeliminowane.

Istotnym elementem programu jest zapewnienie podróży w ciągu 20 minut z centrum miasta do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Franciszka Liszta oraz budowa 16 nowych stacji. Planowana jest budowa mostu przez Dunaj między południowymi częściami dzielnic Budy i Pesztu, 4,5 km tunelu pod Dunajem (w ramach pierwszego etapu rozwoju sieci linii podmiejskich), budowa  piątej linii metra, przebudowa istniejących odcinków linii podmiejskich i powstanie nowych. Do 2040 roku pociągi podmiejskie powinny zapewniać dogodne połączenia przynajmniej z trzema liniami metra z jednym biletem w ręku.