IPS Tabor w Poznaniu: Kolej wodorowa.

IPS Tabor w Poznaniu: Kolej wodorowa.

21 lutego 2021 | Źródło: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
PODZIEL SIĘ

W ramach Debaty na temat Stanu i potrzeb rozwojowych kolei w Polsce, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego publikujemy prezentację dotyczącą pociągów wodorowych, którą udostępnił Pan Maciej Andrzejewski - Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu. Instytut Pojazdów Szynowych TABOR jest czołową jednostką badawczo – rozwojową w Polsce, w zakresie taboru szynowego, w którym są prowadzone prace nad nowymi systemami napędu, w tym napędu wodorowego pociągów.

Maciej Andrzejewski - Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu Fot. SEiMTS

Kolej jest najbardziej ekologiczną formą transportu w Unii Europejskiej. W 2018 roku odpowiadała za emisję jedynie 0,5% gazów cieplarnianych generowanych przez cały sektor transportu. Dzięki pociągom z napędem wodorowym emisja podczas samej eksploatacji pojazdów może być śladowa. Wodór należy do paliw wydajnych energetycznie, a jego spalanie nie emituje gazów cieplarnianych, dlatego uznawane jest jako zero emisyjne.

Kolej wodorowa

Termin „kolej wodorowa” (hydrail) został po raz pierwszy użyty 22 sierpnia 2003 r. w trakcie prezentacji w Centrum Systemów Transportowych Volpe Departamentu Transportu USA w Cambridge. Pociągi FCH (z wodorowymi ogniwami paliwowymi – fuel cell hydrogen) charakteryzują się relatywnie szybkim napełnianiem wynikającym z czasu krótszego niż 20 min i mogą pracować przez dłużej niż 18 godz. bez napełniania. Analizy rynku europejskiego ujawniły, że pociągi FCH mogłyby mieć 11% udziału do 2030 r. wg tzw. scenariusza niskiego, do 20% do 2030 r. wg scenariusza podstawowego i do 40% do 2030 r. w scenariuszu wysokim.

Zapraszamy do zapoznania się z całą prezentacją, dostępną w portalu SEiMTS