Siemens zakłada w Czechach dział zatwierdzania taboru kolejowego

Siemens zakłada w Czechach dział zatwierdzania taboru kolejowego

22 lutego 2021 | Źródło: Siemens Mobility Česká republika
PODZIEL SIĘ

Siemens Mobility Czeskiej Republiki pozyskał nowe kompetencje w zakresie homologacji taboru w ramach globalnej grupy. Za pełny proces zatwierdzania taboru odpowiedzialny będzie dział zatwierdzania taboru w Pradze, który zatrudnia ekspertów z wykształceniem technicznym i doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Zaczyna się od kompilacji i kontroli harmonogramu, poprzez tworzenie i kontrolę budżetu, aż po planowanie i organizację testów potrzebnych do zatwierdzenia. Ważną częścią jest zarządzanie komunikacją między Siemens Mobility, laboratoriami testowymi, organami dopuszczającymi i klientem.

Produkcja lokomotyw Siemens Vectron. Źródło: Siemens Mobility

Proces zatwierdzania będzie opierał się na ścisłej profesjonalnej współpracy nowego działu z Działem Rozwoju i Konstrukcji, który obecnie zatrudnia ponad 330 wysoko wykwalifikowanych techników w Pradze, Ostrawie i Pilźnie, pracujących nad projektami dla kolei konwencjonalnych i dużych prędkości. Jest to szeroka gama pojazdów, od szybkich jednostek Velaro o maksymalnej prędkości roboczej 350 km / h, po regionalne jednostki trakcyjne z platform produktów Desiro i Mireo w tradycyjnym elektrycznym (EMU), akumulatorowym (BEMU) i wodorowym (EMU) ) Formularz. Wśród projektów, z którymi spotkają się pasażerowie w Czechach, oprócz znanych lokomotyw Vectron, można wymienić również nowoczesne ciśnieniowe wagony ekspresowe o prędkości 200 km / h dla ČD, które zostaną uruchomione w tym roku. rok. Współpraca w procesie zatwierdzania będzie odbywać się na poziomie globalnym, przede wszystkim z zespołem autoryzacyjnym Siemens Mobility z siedzibą w Niemczech, który zatrudnia około 80 specjalistów.

Homologacja pojazdów to ważny proces w ich tworzeniu. Przewoźnicy mogą poruszać się po torach wyłącznie pojazdami o sprawdzonych kompetencjach technicznych. Dlatego też częścią realizacji zamówienia przez producenta jest nie tylko terminowa dostawa pojazdu, ale także terminowe dostarczenie wszelkich homologacji wymaganych do jego eksploatacji. Warunkiem uzyskania atestów jest udowodnienie zgodności produktu z wymaganiami, tj. pomyślne wyniki wszystkich badań, analiz kontrolnych i obliczeń.

W przypadku pojazdów transportu publicznego procesy te mają charakter ogólnokrajowy. Od ubiegłego roku, w oparciu o zapisy czwartego pakietu kolejowego, oprócz homologacji krajowej możliwe jest korzystanie z nowo utworzonego instytutu jednolitych europejskich homologacji pojazdów kolejowych. Kończy się to wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do obrotu pojazdów (APM) Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA). Agencja ta współpracuje w procesie homologacji z poszczególnymi władzami lokalnymi w krajach, w których ma być dopuszczona eksploatacja danego pojazdu, którymi w przypadku Czech są władze kolejowe.