Zigniew Tracichleb: Wzrost przewozów z Chin nowym impulsem inwestycyjnym dla PKP LHS

Zigniew Tracichleb: Wzrost przewozów z Chin nowym impulsem inwestycyjnym dla PKP LHS

25 lutego 2021 | Autor: Zbigniew Tracichleb | Źródło: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
PODZIEL SIĘ

W ramach debaty na temat "Stanu i Potrzeb Rozwojowych Kolei w Polsce" zainicjonowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego  prezentujemy wypowiedź Zbigniewa Tracichleba, Prezesa Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu.

 

Zbigniew Tracichleb. Fot. SEiMTS

Kiedy po raz pierwszy – w styczniu 2020 r. w Sławkowie pojawił się pociąg towarowy z Chin niewiele osób wierzyło, że tak szybko przyjadą kolejne.

Tymczasem, w ciągu roku na nowej trasie Spółka PKP LHS uruchomiła 40 pociągów, przewożąc łącznie 3 060 TEU.

Brak konieczności przeładunku na granicy oraz dedykowana do transportu towarowego linia szerokotorowa umożliwiają osiągnięcie rekordowej prędkości przejazdu: ok. 12 dni z Xi’an do Euroterminala Sławków.

W grudniu 2020 r. uruchomione zostało kolejne połączenie z Chongqing.

Wieloletnie starania PKP LHS o dywersyfikację przewozów przynoszą teraz owoce. Coraz więcej operatorów logistycznych korzysta z linii szerokotorowej, która umożliwia przeładunek w przemysłowym sercu Polski. Pozwala to transportować towary w rekordowym czasie.

Na korzyść szlaku kolejowego przemawiają również rosnące stawki frachtu morskiego na trasach z Azji. Można przewidywać, że udział tego segmentu przewozowego będzie sukcesywnie wzrastał, ze względu na poszukiwanie przez gestorów ładunków szybkich i pewnych tras.

Do otwartego w styczniu 2020 r. połączenia z Xi’an w środkowych Chinach dołączył pociąg z miasta Chongqing, położonego blisko 800 km dalej na południe.

Oprócz trasy przez Rosję i Ukrainę (stacja graniczna Suzemka), PKP LHS, we współpracy z partnerami uruchomiła również nową trasę do stacji Sławków LHS przez Białoruś (przejście graniczne Goryn – Udrytsk).

To wszystko potwierdza konieczność kontynuacji procesu inwestycyjnego, którego wartość na lata 2018-2025 ma wynieść ponad 800 mln złotych. Jakie są aktualne i planowane działania inwestycyjne PKP LHS?

Przebudowa stacji Hrubieszów LHS

Stację graniczną oprócz nowego układu torowego od strony wschodniej czeka modernizacja hali wagonowej oraz pomieszczeń magazynowych.

Ponadto, zbudowany zostanie tor wyciągowy, a modernizacja układu torowego o prześwicie 1435 mm ułatwi przeładunki na tor normalny. Roboty budowlane mają zakończyć się w 2022 roku.

Budowa mijanki Zamość Majdan LHS

Od stycznia trwają prace związane z budową nowej mijanki Zamość Majdan LHS, przy której powstanie plac dostosowany do przeładunków.

Inwestycja pozwoli na zwiększenie przepustowości oraz potencjału logistycznego linii szerokotorowej. Stacja zostanie wyposażona m.in. w automatyczne urządzenia sterowania obsługiwane z nastawni Zamość Bortatycze, a także oświetlenie, elektryczne ogrzewanie rozjazdów oraz monitoring.

Prace mają zakończyć się w 2022 roku.

Rozbudowa stacji Zamość Bortatycze LHS

W odpowiedzi na zainteresowanie klientów, spółka planuje również dalszą rozbudowę stacji Zamość Bortatycze LHS. Jej celem jest zwiększenie przepustowości, pojemności stacji oraz możliwości w zakresie formowania pociągów kierowanych do poszczególnych punktów spedycyjnych.

Pozwoli to na szybką i sprawną odprawę pociągów w relacji Wschód – Zachód. Komputerowy system sterowania na stacji Zamość Bortatycze uruchomiony w 2018 roku obejmie kontrolą również stacje Szczebrzeszyn LHS, mijankę Zwierzyniec LHS i stację Biłgoraj LHS. Na trasie zabudowane zostaną nowoczesne urządzenia srk wyposażone w system kontroli nie zajętości torów. Umożliwi to pełne zobrazowanie sytuacji ruchowej na szlaku, mijankach i stacjach. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa pracowników i ruchu kolejowego, skrócenie czasu pracy manewrowej oraz możliwość zwiększenia przewozów na poszczególnych stacjach i szlaku.

Rozbudowa stacji Gołuchów LHS

Przeprowadzona weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej pozwoli na modernizację stacji i jej dostosowanie do wymogów w zakresie przewożenia ładunków niebezpiecznych.

Planowana inwestycja zwiększy pojemność i przepustowość stacji oraz przyczyni się do podniesienia jakości obsługi eksploatacyjnej. Stacja niemal dwukrotnie zwiększy liczbę obsługiwanych wagonów.

Zwiększą się również możliwości stacji w zakresie przyjmowania ładunków innych niż gazy skroplone zarówno w eksporcie jak i imporcie.

Dokumentacja dla modernizacji systemu sterowania

PKP LHS kontynuuje modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na zastąpienie starych urządzeń nowoczesnym, komputerowym systemem sterowania.

Obsługa ruchu zostanie scentralizowana w Lokalnych Centrach Sterowania:

  1. LCS Sędziszów LHS (obejmującym trasę Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuskim, Bukowno) oraz
  2. LCS Wola Baranowska LHS (obejmującego zasięgiem mijankę Huta Deręgowska LHS, mijankę Puszcza LHS, mijankę Drozdów LHS, stację Wola Baranowska LHS, mijankę Niekrasów LHS, stację Staszów LHS i stację Grzybów LHS).

Inwestycje obejmą m.in. budowę nowych nastawni, zabudowę liczników osi, elektrycznych napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych, a także oświetlenia stacji i mijanek oraz systemów telewizji przemysłowej. Ponadto przygotowywana jest modernizacja 21 przejazdów w woj. lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim.

Projekt pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego jak również na podniesienie prędkości rozkładowej pociągów do 100 km/h.

Jednocześnie Spółka przygotowuje się do uruchomienia dialogu technicznego w sprawie zakupu nowych lokomotyw spalinowych.

Szerokotorowa linia nr 65 została zbudowana z myślą o transporcie towarowym. Planowo i konsekwentnie modernizowana już teraz zapewnia bardzo dobre parametry dla transportu ładunków, posiada możliwość prowadzenia składów o długości 950 metrów oraz – na najważniejszych stacjach – nowoczesny system sterowania.

Prowadzone inwestycje zwiększą bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ale również pozwolą na dalszą poprawę parametrów przepustowości i prędkości handlowej, a co za tym idzie podniosą możliwości przewozowe i przeładunkowe Spółki.