Regulacje Urząd Transportu Kolejowego zaktualizował wykaz pojazdów kolejowych zarejestrowanych w Polsce

Urząd Transportu Kolejowego zaktualizował wykaz pojazdów kolejowych zarejestrowanych w Polsce

02 marca 2021 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego opublikował aktualizację wykazu pojazdów kolejowych posiadających aktualną rejestrację w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych (NVR) Wykaz zawiera dane aktualne na 29 stycznia 2021 r. W rejestrze znajdują się aktualne dane ponad 98 tysięcy pojazdów posiadających ważną rejestrację tj. takich, które mogą być eksploatowane na polskiej sieci kolejowej.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po sieci kolejowej musi posiadać europejski numer pojazdu EVN. To oznaczenie składające się z 12 cyfr zawierające informacje o charakterystyce technicznej pojazdu kolejowego. NVR to rejestr zawierający numery EVN oraz charakterystyki zarejestrowanych pojazdów. Z obowiązku nadania numeru EVN i rejestracji w bazie NVR wyłączone są pojazdy przeznaczone do eksploatacji np. na bocznicach czy infrastrukturze metra.

Po wycofaniu pojazdu z eksploatacji ten sam numer EVN może zostać nadany dla kolejnego pojazdu dopiero po 100 latach. Korzystając z danych NVR warto zwrócić uwagę, że każdy z członów zespołu trakcyjnego wpisany jest jako osobna pozycja w rejestrze. Ze względu na ograniczenia możliwości udostępnienia wszystkich danych zamieszczone w wykazie informacje zawierają osiem pierwszych cyfr numeru EVN, oznaczenie serii, roku produkcji oraz daty pierwszego dopuszczenia.

Analizę danych z NVR można znaleźć w opracowaniu UTK „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2019 r.”

Dane z rejestru NVR można pobrać formie pliku .xlsx.

Aktualizacja rejestru