Raport z przebudowy linii kolejowej nr 132 między Opolem Groszowicami a Opolem Zachodnim.

Raport z przebudowy linii kolejowej nr 132 między Opolem Groszowicami a Opolem Zachodnim.

12 marca 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Na początku listopada ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację odcinka linii Opole Groszowice – Opole Główne – Opole Zachodnie z wyłonioną w przetargu firmą INTOP Warszawa Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi blisko 275 mln zł (netto), a termin realizacji to 28 miesięcy. Spółka INTOP Warszawa w latach 2018-2020 wykonywała w Opolu prace zlecone przez  PKP PLK S.A. na linii kolejowej nr 277, polegające na przebudowie wiaduktu w km 6,420 wraz z rewitalizacją estakady i robotami towarzyszącymi w stacji Opole Wschodnie. Wartość kontraktu wynosiła 34 mln złotych netto.

Modernizowany most nad Odrą w Opolu. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Modernizacja na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie  wykonywana jest w oparciu o wcześniej wykonaną za kwotę 3,8 mln. zł. dokumentację projektową. Wykonawca przystąpił do realizacji prac zawartych w kontrakcie od połowy grudnia ubiegłego roku.

Inwestycja obejmuje przebudowę czterech kolejowych mostów: nad kanałem Młynówki, nad Odrą, nad kanałem Ulgi oraz nad Suchodołem. Zaplanowane są modernizacje  trzech wiaduktów kolejowych nad ul. Powstańców Śląskich, ul. Krapkowicką i ul. Prószkowską oraz dwóch przejazdów kolejowo - drogowych w ciągu Alei Przyjaźni i ul. Torowej.

Na stacji Opole Główne powstanie nowy peron pasażerski, który zwiększy przepustowość stacji i usprawni obsługę pociągów oraz pasażerów w kierunku stacji Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie i Fosowskie. Zostanie również przebudowane przejście podziemne oraz budynek nastawni. Peron wraz z przejściem podziemnym zostaną dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością (m.in. poprzez wybudowanie ramp, pochylni czy wbudowanie ścieżek dotykowych)

Na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie, kontrakt przewiduje przebudowę ok. 10 km torów i wymianę 26 rozjazdów. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci trakcyjnej. Oprócz robót torowych, mostowych i trakcyjnych w ramach zadania zbudowane zostaną ekrany akustyczne i ściany oporowe. Przebudowane zostaną również: sterowanie ruchem kolejowym i sieć telekomunikacyjna

Modernizowane mosty i wiadukty w Opolu.   Zdjęcie sat. Google

 

Dla zarządcy infrastruktury kluczowym zadaniem w tym projekcie jest rozbudowa kolejowej przeprawy przez Odrę. Obok obecnego mostu powstaje nowa, dodatkowa konstrukcja. Po zakończeniu prac, każdy z dwóch torów będzie na osobnym moście. Przebudowana przeprawa zwiększy przepustowość linii tym samym usprawniając przejazdy pociągów w obrębie Opola i na międzynarodowej trasie kolejowej E30.

Trwają prace nad budową przyczółków ( skrajnych podpór ) nowej konstrukcji mostowej. Po stronie Zaodrza przyczółek jest już gotowy, od strony miasta wylana jest jego podstawa i wykonane zbrojenia. 

Przyczółek mostu nad Odrą na Zaodrzu. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Budowa przyczółku mostu nad Odrą od strony miasta. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Wykonawca przygotowuje plac budowy przy moście nad kanalem Młynówki, przy pozostałych dwóch mostach prac jeszcze nie rozpoczęto.

Na stacji Opole Główne rozebrane zostały tory nr 3,5,7,9, 11płd oraz 15płd i trwają w najlepsze roboty przy budowie peronu 1a.

Plan stacji Opole Główne. Kolorem zostały zaznaczone rozebrane tory.

 

Prace przy budowie peronu 1a na stacji Opole Główne. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Trwają prace torowe na odcinku Opole Groszewice - Opole Główne. Rozebrany został tor nr 1 (zdemontowano szyny, usunięto podkłady i wybrany został tłuczeń), po którym prowadzony był ruch w kierunku Opola Głównego. Po torze drugim kursują pociągi. Na tym odcinku przewidziano modernizację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych. Zamknięty został przejazd w 97 kilometrze w ciągu Alei Przyjaźni, ruch samochodowy został przekierowany na usutuowany około 1000 metrów dalej przejazd w ulicy Torowej, który będzie modernizowany w drugiej kolejności.

Przebudowywany przejazd kolejowo - drogowy w Alei Przyjaźni. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Pomiędzy wspomnianymi przejazdami kolejowo - drogowymi budowane sa dwa przepusty wodne pod torami. Wywiercono już część otworów i osadzono w nich głowice fundamentowe pod montaż przyszłych słupów i ram trakcyjnych. Wylewane sa fundamenty pod ekrany akustyczne wzdłuż ulicy Marek z Imielnicy.

Prace ziemne przy podtorzu toru nr 1. Po torze nr 2 odbywa się rozkładowy ruch pociągów.  Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy
Wiercenie otworów i osadzanie głowic fundamentowych słupów trakcyjnych Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Prace przy wylewaniu fundamentów pod ekrany akustyczne. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Inwestycja pod nazwą „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” linia kolejowa 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie w zakresie linii 132 od km 97,210 do km 101,100. realizowana jest w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility 2014 – 2020).