Łódzka Kolej Aglomeracyjna otworzyła oferty w przetargu na dostawę "hybryd"

Łódzka Kolej Aglomeracyjna otworzyła oferty w przetargu na dostawę "hybryd"

17 marca 2021 | Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Wczoraj ( 16.03.2021r) nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania przez 10 lat w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV”. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta polskiego wykonawcy z Nowego Sącza firmy Newag S.A., która teraz zostanie oceniona przez komisję przetargową. To trzeci po Zachodniopomorskim i Dolnośląskim samorząd wojewódzki, który powiększa swoja flotę o pojazdy "hybrydowe"

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Łódzkie Koleje Aglomeracyjne poinformowały, iż środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia podstawowego to 96 272 100,00 zł brutto, w tym na zakup pojazdów 73 800 000,00 PLN a na ich utrzymanie 22 472 100,00 PLN.

ŁKA przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, dzięki któremu Spółka będzie mogła zamówić dodatkowe 2 pociągi w ramach realizacji umowy, bez konieczności prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oferta spółki NEWAG S.A. w zakresie zamówienia podstawowego opiewa na kwotę maksymalnie 102 766 500,00 PLN brutto, w tym na dostawę pojazdów 75 645 000,00 PLN, a na ich utrzymanie 27 121 500, 00 PLN. Precyzuje również warunki finansowe zamówienia opcjonalnego na poziomie brutto 68 511 000,00 PLN maksymalnie.

W przypadku skorzystania z opcji łączna całkowita cena za realizację umowy to 171 277 500,00 PLN brutto.

Zakupiony tabor pozwoli dojechać do miejscowości, w których obecnie brakuje połączeń kolejowych. Po zakupie "hybryd" ŁKA planuje uruchomić połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Opoczno oraz nr 53 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Spała. I tak z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego będzie kursowało 36 pociągów, z Łodzi do Opoczna pojedzie 20 składów, a z Łodzi do Spały pojadą 4 weekendowe pociągi.

Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zakup pociągów hybrydowych jest kolejnym etapem rozwoju łódzkiej kolei, w którym Spółka inwestuje w powiększanie swojej floty pociągów. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Obecnie ŁKA dysponuje 34 nowoczesnymi składami: 14 pojazdami EZT Impuls II firmy Newag S.A. oraz 20 dwuczłonowymi EZT FLIRT3, firmy Stadler Polska, z których 10 zostanie rozbudowanych o trzeci dodatkowy człon.