Szeroki front robót budowlanych na linii nr 132 na odcinku Opole Groszewice - Opole Główne.

Szeroki front robót budowlanych na linii nr 132 na odcinku Opole Groszewice - Opole Główne.

29 marca 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Trwaja prace torowe prowadzone przez warszawską firmę INTOP pomiędzy stacjami Opole Groszewice i Opole Główne. Po demontażu podtorza i nawierzchni torowej (o czym informowalismy w poprzednim raporcie), toru po którym prowadzony był ruch w kierunku Opola Głównego, trwają intensywne roboty budowlane nad jego odtworzeniem, a jednocześnie coraz bardziej zaawansowana jest budowa peronu 1A na stacji Opole Główne. Równolegle do prac realizowany jest ruch pociągów po sąsiednim torze.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Wiele zmieniło się na placu budowy od poprzedniej relacji naszego fotoreportera Adama Kupniewskiego. W czasie gdy dokumentował pierwsze tygodnie prac przeprowadzana  była stabilizacja podłoża pod nowy tor na odcinku od przejazdu kolejowego w 97 kilometrze w ciągu al. Przyjaźni do stacji Opole Główne. Jednocześnie kontynuowane były pracy przy montażu słupów trakcyjnych na posadowionych w ziemi głowicach fundamentowych, kończono wylewanie fundametów pod ekrany akustyczne wzdłuż ulicy Marek z Imielnicy oraz budowę  trzech przepustów kolejowych. 

Stabilizowanie podłoża pod tor nr 1. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy
Stabilizowanie podłoża pod tor nr 1. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy
Stabilizowanie podłoża pod tor nr 1. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy
Ustawianie słupów trakcyjnych na głowicach fundamentowych. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

W efekcie tych prac na prawie całym odcinku ustabilizowane jest juz podłoże, ustawione są słupy trakcyjne i słupy pod bramki. Ich montaż przeprowadzony będzie jeszcze przed świętami. Kończone są przepusty oraz mury oporowe wzdłuż torów na odcinku między przejazdem kolejowym 97, a przejazdem kolejowym na 98 kilometrze, osadzane są słupy, w których zamontowane będą ekrany dźwiękochłonne.

Osadzanie w murze oporowym słupów do montażu ekranów dźwiękochłonnych.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy
Gotowy przepust pod torem i osadzone w fundamencie słupy do montażu ekranów dźwiękochłonnych.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy
Końcowy etap robót przy przepuście pod torami. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Coraz bardziej zaawansowane są roboty przy budowie peronu 1A na stacji kolejowej Opole Główne. Zaczęto układać płyty na peronie, przedtem zakładając elementy odwodnienia aco. Ustawione zostały równiez pierwsze słupy trakcyjne.

Przebudowa peronów i torów w stacji Opole Główne. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy
Przebudowa peronów i torów w stacji Opole Główne. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Inwestycja pod nazwą „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” linia kolejowa 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie w zakresie linii 132 od km 97,210 do km 101,100. realizowana jest w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility 2014 – 2020). Wartość umowy wynosi blisko 275 mln zł (netto), a termin realizacji to 28 miesięcy.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Czesław Warsewicz: Towarowe przewozy kolejowe –kontenery zamiast węgla Czesław Warsewicz: Towarowe przewozy kolejowe –kontenery zamiast węgla
Następny artykuł Pierwszy tramwaj Skoda 16T po modernizacji zaprezentowany we Wrocławiu Pierwszy tramwaj Skoda 16T po modernizacji zaprezentowany we Wrocławiu