Testowy FLIRT Akku Stadlera przejechał 185 km w trybie akumulatorowym

Testowy FLIRT Akku Stadlera przejechał 185 km w trybie akumulatorowym

31 marca 2021 | Źródło: Stadler Rail
PODZIEL SIĘ

Stadler po trzyletniej fazie badawczej pomyślnie zakończył projekt badawczy rozpoczęty w 2018 r., mający na celu opracowanie i przetestowanie technologii akumulatorów w sektorze pojazdów szynowych. Projekt został sfinansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii i opracowany wspólnie z TU Berlin i EWE AG. Pojazd, zaprojektowany jako pojazd testowy, znacznie przekroczył początkowe oczekiwania podczas trzyletniej fazy próbnej, oferując sprawdzony zasięg 185 kilometrów w trybie wyłącznie akumulatorowym.

FLIRT Akku na stacji Berlin- Gesundbrunnen. Fot. Stadler Rail

54 procent europejskiej sieci kolejowej ma linię napowietrzną. W Niemczech liczba ta wynosi obecnie około 60%, przy czym 70% linii ma zostać zelektryfikowanych do 2025 r. W przypadku pozostałych linii korzystanie z pojazdów kolejowych bez emisji CO2 jest podstawowym elementem umożliwiającym osiągnięcie celów klimatycznych UE. Stadler już na wczesnym etapie podjął działania zmierzające do uczynienia transportu kolejowego przyjaznym dla środowiska i energooszczędnym na wszystkich trasach.

W ramach trzyletniego projektu finansowanego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii pt. „Wspólny projekt FLIRT (akumulator) - integracja sieci i wprowadzanie akumulatorowo-elektrycznego pojazdu kolejowego w celu pokonywania rozległych niezelektryfikowanych lub częściowo zelektryfikowanych odcinków tras w transporcie regionalnym ”, Stadler zaprojektował FLIRT Akku, trzyczęściowy pojazd oparty na typie pojazdu FLIRT do testowania technologii akumulatorów.

FLIRT Akku w trakcie jazdy testowej. Fot. Stadler Rail

Pokonanie 2185 kilometrów przez specjalnie do tego celu przygotowany pojazd, dało możliwość w ramach jazdy testowej sprawdzenie technicznej wykonalności technologii akumulatorów w transporcie kolejowym oraz zbadanie przy udziale producenta akumulatorów - niemieckiej firmy Initilion GmbHlimitów pojemności zainstalowanych akumulatorów.

Jazdy testowo zaowocowały zdobyciem bezcennego doświadczenia dla projektowania przyszłych pojazdów. Zbadano również ograniczenia operacyjne, które firmy transportowe muszą wziąć pod uwagę, dokonując koniecznego i pożądanego przejścia z napędu diesla na trakcję akumulatorowo-elektryczną. W ten sposób obliczony maksymalny zasięg pojazdu na trasach z odcinkami bez linii napowietrznych można było skorygować w górę o 185 km.