Czeski zarządca infrastruktury realizuje kolejne etapy wdrażania ETCS na swojej sieci.

Czeski zarządca infrastruktury realizuje kolejne etapy wdrażania ETCS na swojej sieci.

31 marca 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy / Správa železnic
PODZIEL SIĘ

W połowie marca czeski zarządca infrastruktury kolejowej Správa železnic zakończył instalację ETCS na całej 204-kilometrowej dwutorowej linii Petrovice u Karvine - Břeclav. Prace budowlane i instalacyjne, które rozpoczęły się w połowie 2017 roku i trwały 3,5 roku, prowadzono na trzech odcinkach: Petrovice u Karviné - Bogumin o długości 14 km, Bogumin - Prerov (92 km) i Prerov - Breclav (98 km). Wcześniej cała linia była wyposażona w łączność radiową GSM-R. Wykonawcą projektu była czeska firma AŽD Praga. Jego całkowity koszt przekracza 730 mln koron czeskich (prawie 28 mln euro) bez VAT, Unia Europejska przekazała Czechom 20,5 mln euro w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF).

 

Fot. Správa železnic

W ramach globalnego planu wdrożenia ETCS na sieci kolejowej Republiki Czeskiej zarządca kontynuuje wdrażanie systemu, jest instalowany na linii Kralupi nad Vltavou - Praga - Kolín. Tutaj również wykonawcą jest AŽD Praga. Inwestycje podzielono na cztery etapy. W pierwszej fazie odcinek Český Brod (włącznie) - Praga-Běchovice - Praga-Uhříněves (włącznie) został wyposażony w system ETCS poziomu L2. W szczególności są to stacje Český Brod, Úvaly, Praga-Běchovice, Praga-Malešice, Praga-Hostivař i Praga-Uhříněves. Budowa została zakończona 25 października 2020 roku. Na pozostałych odcinkach będą kontynuowane prace w związku z zakończeniem projektów modernizacji infrastruktury kolejowej.

Projekt realizowany na odcinku węzła Český Brod - Praga, współfinansowany jest przez UE z programu Connecting Europe Facility (CEF). Szacunkowy całkowity koszt to 327 720 348 CZK bez VAT. Wsparcia UE wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dotacji wynosi maksymalnie 3 320 906 EUR, tj. około 86 347 009 CZK. Finansowanie ze źródeł krajowych zapewnia Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej.