Łódzka Kolej Aglomeracyjna zakupi "hybrydy" wyprodukowane przez Newag.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna zakupi "hybrydy" wyprodukowane przez Newag.

06 kwietnia 2021 | Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna
PODZIEL SIĘ

Łódzka Kolej Aglomeracyjna rozstrzygnęła dzisiaj (6 kwietnia) postępowanie przetargowe na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz z usługą ich dziesięcioletniego utrzymania.Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta nowosądeckiego Newagu i ona został wybrana.

"Hybryda" wyprodukowana przez Newag dla województwa zachodniopomorskiego. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Zakup składów elektryczno-spalinowych jest kolejnym etapem rozwoju łódzkiej kolei, w którym Spółka inwestuje w powiększanie swojej floty pociągów. Tabor stworzy możliwość uatrakcyjnienia rozkładu jazdy, pozwoli dojechać do miejscowości, w których obecnie brakuje połączeń kolejowych lub ich ilość jest niewystarczająca. Po zakupie „hybryd” ŁKA planuje uruchomić połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Opoczno oraz nr 53 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Spała. I tak z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego będzie kursowało 36 pociągów,  z Łodzi do Opoczna pojedzie 20 składów, a z Łodzi do Spały pojadą 4 weekendowe pociągi.

Przetarg został ogłoszony w grudniu 2020 roku, a w dniu 16.03.2021 roku miało miejsce otwarcie ofert. Łódzki przewoźnik zakupi trzy trójczłonowe spalinowo-elektryczne zespoły trakcyjne z prawem opcji (z której zamierza skorzystać) na dwa kolejne, dzięki czemu Spółka będzie mogła zamówić dodatkowe 2 pociągi w ramach realizacji umowy, bez konieczności prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Cena brutto zakupu trzech jednostek ma wynosić 75 645 000,00 zł brutto, co daje 25 215 000,00 zł brutto za jeden skład. Termin dostawy będzie wcześniejszy, niż pierwotnie wymagany  w specyfikacji - zamiast w 2023 roku, pociągi zostaną dostarczone do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w czerwcu 2022 roku.

Inwestycja ma być sfinansowana ze środków własnych oraz środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.