Modernizacja pierwszej lokomotywy manewrowej PKP Intercity w FPS w Poznaniu bliska zakończenia

Modernizacja pierwszej lokomotywy manewrowej PKP Intercity w FPS w Poznaniu bliska zakończenia

07 kwietnia 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W 2019 roku PKP Intercity podpisało z H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu kontrakt o wartości ponad 90 milionów brutto  na modernizację 13 spalinowych lokomotyw manewrowych SM42. To przedsięwzięcie realizowane jest w ramach największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Prezentujemy zdjęcia modernizowanego pierwszego pojazdu, jeszcze na wózkach technicznych ale  już w malaturze przewoźnika. Lokomotywa otrzymała oznaczenie SU4220-001.

Modernizowana lokomotywa juz z nowym oznaczeniem SU4220-001 Fot. Tomek Szary

Jak informował przewoźnik w chwili podpisywania kontraktu zmodernizowane lokomotywy będą wykorzystywane głównie do pracy manewrowej. Będą mogły być także wykorzystywane do obsługi czasowo zamkniętych szlaków z uwagi na modernizacje linii kolejowych, obsługi pociągów w awaryjnych sytuacjach związanych z uszkodzeniami trakcji oraz sezonowo uruchamianych składów, prowadzonych po niezelektryfikowanych szlakach.

SU4220-001 coraz bliższa zakończenia modernizacji. Fot. Tomek Szary

Lokomotywy serii SM42 są modernizowane na pojazdy dwuagregatowe z funkcją zasilania wagonów w energię elektryczną. Pojazdy zyskają nowoczesne silniki spalinowe, spełniające najnowszą normę emisji spalin. W wyniku modernizacji nastąpi poprawa właściwości trakcyjnych pojazdu, zmniejszeniu ulegnie zużycie paliwa, zwiększy się bezpieczeństwo a także niezawodność pracy klokomotywy.

Fot. Tomek Szary
Fot. Tomek Szary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja jest współfinasowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, projekty „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”.