Inwestycje w zakup nowego taboru i rozwój sieci połączeń w pociągach Kolei Fińskich (VR)

Inwestycje w zakup nowego taboru i rozwój sieci połączeń w pociągach Kolei Fińskich (VR)

09 kwietnia 2021 | Źródło: VR Group
PODZIEL SIĘ

Toczy się postepowanie ogłoszone przez Koleje Fińskie (VR) na zakup nowego taboru podmiejskiego. Do udziału w przetargu zgłosiły się następujące firmy: Bombardier Transportation Finland Oy, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, Hitachi Rail ltd, Siemens Mobility GmbH, Škoda Transtech Oy i Stadler Rail AG.

Fot. VR Group

Zakup nowego taboru podmiejskiego początkowo obejmie 25 składów SmX, które zastąpią 36 pociągów podmiejskich Sm2 oraz 14 pociągów podmiejskich Eil i 3  Eilf pod koniec ich cyklu eksploatacji. Planowana prędkość nowego taboru podmiejskiego to co najmniej 160 km / h. Zakup nowych pociągów podmiejskich to niezbędna inwestycja odtworzeniowa zapewniająca ciągłość działania i rozwój.

Postępowanie obejmuje opcje  uwzględniające również inny sprzęt, który zakończy swój cykl życia w latach 30-tych XXI wieku. Oprócz nowych pociągów VR w latach 2020–2023 zainwestuje w wydłużenie eksploatacji floty Sm2.Pociąg podmiejski Sm2 jest obecnie używany na liniach D, G i M w aglomeracji helsińskiej i w Tampere.

To przetarg publiczny o wartości około 250 mln euro. Kontrakt ma zostać zawarty latem 2022 r., a pierwszy nowy skład miałby zostać przekazany do eksploatacji do końca 2025 r. VR ogłosiło zakup nowego taboru podmiejskiego po raz pierwszy w 2019 roku.

„Nowoczesna flota bedzie miała znaczący wpływ na komfort podróżowania. Zakup taboru to znacząca inwestycja w rozwój transportu lokalnego. Nowa flota pozwoli w przyszłości na powiększenie ruchu aglomeracyjnego o kolejne połączenia, jeżeli tylko państwo lub gminy będą chciały zainwestować w nowe połączenia. Celem VR jest zaoferowanie realnej alternatywy dla samochodu osobowego i zwiększenie udziału kolei w całym ruchu komunikacyjnym do 10%   w 2030 roku ”- mówi Rolf Jansson, dyrektor generalny Państwowych Kolei Fińskich (VR Group).

VR dysponuje łącznie około 400 wagonami w ruchu dalekobieżnym, wliczając w to  pociągi nocne oraz ponad 60 pojazdami dwuczłonowymi w ruchu regionalnym i miejskim. Ponadto VR obsługuje 17 pociągów Pendolino i 16 autobusów szynowych. Regionalny Zarząd Transportu Publicznego (HSL) korzysta z 81 pociągów Flirt i są one własnością Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy została utworzona w celu zakupu i dzierżawy nowego taboru potrzebnego w ruchu w regionie Helsinek, tj. w obszarze HSL. Firma organizuje również finansowanie dla zakupionego taboru.

Oprócz zakupu taboru VR zainwestuje 4,5 mln euro w rozwój dostępności połączeń  sieciowych  w pociągów dalekobieżnych - pasażerom obiecano nawet 5-krotnie lepsze połączenia.

VR prowadzi szeroko zakrojony projekt mający na celu poprawę połączenia sieciowego z telefonią komórkową w pociągach dalekobieżnych. Modernizacja zapewni szybszy i bardziej spójny dostęp do internetu dla Pendolino, pociągów Intercity i piętrowych pociągów nocnych. Pierwsze prace zakończą się do końca 2021 roku. Dla pasażera zmiana jest postrzegana jako średnio do pięciu razy szybsze połączenie. Jeszcze szybsze połączenie wymagałoby inwestycji w rozwój sieci przytorowej.

Wykorzystanie danych gwałtownie wzrosło w ostatnich latach, a usługi cyfrowe są używane niezależnie od czasu i miejsca. Rozszerzyły się również sposoby świadczenia pracy. Coraz chętniej podróżuje się pociągiem do pracy. Według wyników badań funkcjonalność wewnętrznej sieci pociągu jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na satysfakcję pasażerów.

To duża inwestycja o wartości 4,5 miliona euro. W jej efekcie obecny intranet pociągów zostanie zastąpiony szybkimi i nowoczesnymi technologiami sieciowymi. Sprzęt potrzebny do stworzenia sieci zostanie całkowicie wymieniony. Kable będą zainstalowane również między wagonami, dzięki czemu połączenie sieciowe będzie utrzymywane nawet podczas przemieszczania się z jednego wagonu do drugiego.

Modernizacjia sieci w pociągach opiera się na szeroko zakrojonych badaniach. VR wykorzystało również wyniki ankiety, z których mogło dowiedzieć się, gdzie i jak klienci korzystają z sieci oraz jakie są ich oczekiwania w stosunku do sieci pociągów. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano różne warianty rozwoju sieci pociągów i zbudowano zupełnie nowe rozwiązanie.Wybrane rozwiązanie zostało sprawdzonew przejazdach testowych, których wyniki ocenione zostały jako bardzo dobre.

Modyfikacje taboru będą odbywać się etapami. Pierwsze pociągi z szybszą siecią zostaną uruchomione do końca 2021 roku, a wszystkie pociągi zostaną zmodernizowane w tym zakresie w 2022 roku.

VR będzie kontynuować aktywne dyskusje z operatorami telekomunikacyjnymi i władzami, aby mieć więcej masztów i stacji bazowych wzdłuż toru, a także rozwijać przytorową sieć szerokopasmową. Inwestycje te są koniecznym i naturalnym kolejnym krokiem w rozwoju połączeń kolejowych, a także wspierają realizowany przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Projekt Digirata. (koleje przyszłości potrzebują nowoczesnego i efektywnego kosztowo rozwiązania, które zapewni konkurencyjność ruchu kolejowego).