W 2025 roku planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszych odcinków kolei dużych prędkości w Czechach

W 2025 roku planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszych odcinków kolei dużych prędkości w Czechach

16 kwietnia 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy / Správa železnic
PODZIEL SIĘ

Operator infrastruktury czeskich kolei Správa železnic (SŽ) przedstawił aktualne informacje na temat trwających przygotowań do budowy kilku linii kolei dużych prędkości w Czechach.

 

 

Pendolino”, obsługiwana przez Koleje Czeskie, może osiągnąć prędkość 230 km / h. Fot. cs.wikipedia.org

Chociaż kluczowa uchwała rządu w sprawie Programu rozwoju szybkich połączeń kolejowych w Czechach została wydana w 2017 r., operator czeskiej infrastruktury kolejowej Správa železnic (wówczas SŽDC) rozpoczął przygotowania kolei dużych prędkości kilka lat wcześniej. Stało się to na podstawie dokumentu strategicznego zwanego Terytorialną Polityką Rozwoju Republiki Czeskiej, który obejmował również korytarze transportowe dużych prędkości. W tym okresie przeprowadzono również odpowiednie badania terytorialne i techniczne.

Kolejny okres, tj. od 2023 r., upłynie pod znakiem procedury budowlanej, w ramach której powstanie dokumentacja do pozwolenia na budowę i jednocześnie nastąpi wykupienie przedmiotowych nieruchomości od ich właścicieli. Pod koniec całego procesu zostaną wydane pozwolenia na budowę dla pierwszych pilotażowych odcinków VRT. Ich budowa ma się rozpocząć w 2025 roku.

Planowane linie kolei dużych prędkośc (VRT) w Czechach

 

Główne połączenie Republiki Czeskiej z Europą Zachodnią i Północną zapewni VRT Praga - Ústí nad Labem z kontynuacją do Niemiec. Trasę można uzupełnić odgałęzieniem do północno-zachodnich Czech. Połączenie z najbliższymi sąsiadami zapewni połączenie odgałęzienia VRT Brno - Šakvice oraz modernizacja istniejącej linii do granicy ze Słowacją i Austrią. Najszybsze połączenie między stolicami Czech i Polski zapewni VRT Praga - Hradec Králové - granica państwowa z Polską. 

Planowane linie kolei dużych prędkości na tle mapy gestości zaludnienia w Czechach. Źródło: Správa železnic

 

Obecne plany obejmują budowę linii szybkiej kolei do niemieckiego Drezna, a także połączenie z siecią kolejową Słowacji i Polski w celu znacznego skrócenia czasu podróży między Pragą a miastami takimi jak Bratysława i Wrocław. Obecnie trwa tzw. etap przedinwestycyjny całego programu budowy KDP, a rozpoczęcie budowy pierwszych odcinków planowane jest na 2025 r.

Korytarz dużych prędkości powstanie od granicy niemieckiej w kierunku północno-południowo-wschodnim i połączy стиstí nad Labem i Brno, a także nowe duże stacje pasażerskie w Pradze i Jihlavie. Łącznie sieć kolei dużych prędkości będzie w stanie obsłużyć około 5,5 miliona osób, co stanowi około połowę całej populacji Czech, a dzienny ruch pasażerski może sięgać 130 tysięcy osób.

Na północ od Pragi trasa kolei dużych prędkości obejmie dwa długie tunele, w tym tunele Krušnogorski w rejonie granicy z Niemcami. Dodatkowo planowana jest budowa dwóch linii w kierunku wschodnim - pierwsza rozpocznie się w rejonie Pragi i będzie prowadziła w kierunku Hradec Kralove i dalej na wschód do granicy z Polską, a druga z Brna w kierunku północno-wschodnim do Ostrawy. Nowe linie będą dwutorowe, z maksymalną prędkością 320 km / hi będą wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS Level 2.

Wizualizacja terminala Praga Wschód. Źródło: Správa železnic

 

Wstępne prace nad zwiększeniem przepustowości sieci kolejowej w rejonie Pragi już trwają. W ten sposób rozpoczęto budowę czterotorowego odcinka między stacjami Vršovice i Hostivar. Zatwierdzono również projekt architektoniczny nowej stacji kolejowej Praga-Wschód, przyszłej kolei dużych prędkości w mieście Nehvizdy, 22 km na wschód od stolicy Czech.

Planowany terminal o roboczej nazwie Praga Wschód będzie służył głównie mieszkańcom północno-wschodniej części Kraju Środkowoczeskiego i przyległych terenów stolicy. Terminal będzie oferował szybkie połączenie kolejowe umożliwiające regularne dojazdy do centrum stolicy, a jednocześnie dogodne połączenia z Brnem, Ostrawą, Dreznem, Wiedniem i wieloma innymi miastami w kraju i za granicą. Lokalizacja terminalu na obrzeżach metropolii zapewni również bezproblemowy parking i dobrą dostępność. Budowa nowej stacji znacznie skróci czas podróży między Jihlavą a Pragą i Brnem. Mieszkańcy Igławy mogą dotrzeć do Pragi w 37 minut. i do Brna - za 30 minut zamiast obecnych odpowiednio 3 i 2 godzin.