Efekty międzynarodowych działań służb w ramach 21. Edycji 24BLUE RAD RAILPOL

Efekty międzynarodowych działań służb w ramach 21. Edycji 24BLUE RAD RAILPOL

17 kwietnia 2021 | Źródło: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
PODZIEL SIĘ

RAILPOL, Europejskie Stowarzyszenie Organizacji odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Europie, w dniach 24-25 marca 2021 roku. zorganizowało 21 edycję akcji 24-BLUE RAD. Skoordynowane działania, prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL miały na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Fot. KG SOK

Policje państw członkowskich RAILPOL oraz zaproszona przez RAILPOL do współpracy Polska Straż Ochrony Kolei przy współpracy z Policją oraz Strażą Graniczną, przeprowadziły skoordynowane działania na stacjach, szlakach i w pociągach na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych.

Celem prowadzonej wspólnie akcji było zapobieganie i wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Prowadzono kontrolę tożsamości pasażerów i osób znajdujących się na obszarze kolejowym, zwracając uwagę na zachowanie, które mogłoby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak np. zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe, posiadanie i zażywanie narkotyków, zachowania antyspołeczne, kradzieże z wagonów towarowych, dewastacje oraz wandalizm.  

Podczas akcji przeprowadzonej na obszarach kolejowych będących pod nadzorem poszczególnych członków RAILPOL oraz polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ww. działaniach zaangażowanych było ponad 10 093 funkcjonariuszy oraz 1 361 personelu kolejowego. Służby bezpieczeństwa przeprowadziły patrole na 4 591 stacjach kolejowych i w 6 158 pociągach. Ogółem wylegitymowano 40 914 osób.

Fot. KG SOK

Funkcjonariusze Policji z krajów zrzeszonych w ramach organizacji RAILPOL oraz Polska Straż Ochrony Kolei wspólnie z Policją i Strażą Graniczną zapobiegli licznym wykroczeniom i przestępstwom zatrzymując  ponad 1 100 osób.

W wyniku działania polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 21 edycji akcji 24BLUE RAD  wylegitymowano ponad 300 osób, ujawniono 5 osób z kartoteką kryminalną oraz 43 osoby poszukiwane. Przeprowadzono 394 patrole na stacjach kolejowych i 303
w pociągach. Skontrolowano 905 skupów złomu, w wyniku czego m.in. odzyskano 1 650 kg elementów metalowych pochodzących z infrastruktury kolejowej. Skonfiskowano ponad 1400 gramów  narkotyków.   

Powyższe osiągnięte rezultaty podkreślają dobrą współpracę międzynarodową i wymierne korzyści, jakie są uzyskiwane przy  kooperacji służb z różnych krajów  pod patronatem organizacji RAILPOL oraz pomiędzy służbami krajowymi odpowiedzialnymi  za szeroko rozumiane bezpieczeństwo kolejowe.