Grupa Kapitałowa RAFAMET podsumowuje 2020 rok i określa cele strategiczne na kolejne dwanaście miesi

Grupa Kapitałowa RAFAMET podsumowuje 2020 rok i określa cele strategiczne na kolejne dwanaście miesi

19 kwietnia 2021 | Źródło: RAFAMET S.A.
PODZIEL SIĘ

GK RAFAMET rok ubiegły zamyka sprzedażą w wysokości około 116 milionów złotych (eksport stanowił 65% sprzedaży). Spółka dominująca RAFAMET S.A. osiągnęła w minionym roku zysk netto w wysokości 1,3 mln zł i był on o 0,5 mln zł wyższy w porównaniu do wyniku osiągniętego za 2019 rok.

Fot. RAFAMET S.A.

- Rok 2020 – Rok COVID-19 zdewastował tradycyjne podejście do wypracowanych modeli biznesowych w firmach całego świata. Również RAFAMET został skonfrontowany z wyzwaniami gospodarczymi w czasach pandemii. Niestety stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 trwa nadal. „Czarne łabędzie” nie odleciały – mówi E. Longin Wons, Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A..

- Z uwagi na mutacje wirusa SARS-CoV-2, obawy dotyczące wpływu kolejnych fal pandemii na kondycję finansowo-ekonomiczną firm na całym świecie w roku 2021 są nadal aktualne. Chodzi przede wszystkim o obawy przerwania międzynarodowego łańcucha dostaw, skuteczność finansowych programów stymulacyjnych wprowadzanych przez poszczególne państwa, które mają odrzucić bojaźń przed nowymi inwestycjami oraz tempo znoszenia restrykcyjnych obostrzeń w przemieszczaniu się ludzi (pracowników) pomiędzy poszczególnymi państwami. Koszt funkcjonowania firm w warunkach pandemii (kwarantanny, zwiększona absencja chorobowa, koszy profilaktyki COVID-19, etc.) oraz w okresie jej wycofywania się  (cyfryzacja, usprawnianie działalności) stanowią kolejne wyzwania, którym muszą sprostać firmy zakładające możliwość przezwyciężenia tego ogromnego kryzysu w dłuższym okresie. Jesteśmy i chcemy być optymistami wiec zakładamy, że wyraźne wychodzenie świata z kryzysu COVID-19 nastąpi na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 - dodaje Prezes E.L.Wons.

Pomimo otoczenia zewnętrznego w postaci COVID-19, celem działań zarządczych Spółki w roku 2021, będzie realizacja wybranych celów nowej polityki przemysłowej kraju. W tym przede wszystkim poprzez kreowanie projektów innowacyjnych oraz paradoksalnie „wykorzystanie” trudnego okresu COVID-19 na przeprowadzenie kilku znaczących inwestycji maszynowych, których celem będzie usprawnienie procesu technologicznego w firmie, połączonego z poprawą efektywności i produktywności pracy całej firmy (elementy Strategii Produktywności NPPK).

- Chcemy, aby innowacje oraz wzrost produktywności jako strategiczne wyzwania rozwojowe firmy były obecne w codziennych jej działaniach, tak w zakresie myślenia o nowych produktach i rynkach, jak również w odniesieniu do modyfikacji kultury organizacyjnej firmy - wyjaśnia Prezes Zarządu RAFAMET S.A.

Spółka nie wstrzymuje w roku 2021 inwestycji, planując ich wykonanie na wysokim poziomie. W wyniku tych inwestycji zostaną zwiększone parametry wydajnościowe pracy maszyn wydziałów obróbki skrawaniem oraz doposażone zostaną wydziały montażu oraz kontroli jakości w sprzęt przyspieszający realizację zadań produkcyjnych.

Odlewnia Rafamet – spółka w 100% zależna od RAFAMET S.A., jednak sprzedająca do spółki matki wyroby i usługi w wielkości jedynie 12% swojej sprzedaży ogółem, zamknęła rok 2020 stratą netto na poziomie 2,7 mln. zł. Wpływ na to, poza bardzo złą covidową koniunkturą w branży ciężkich, jednostkowych odlewów miała także dwukrotna awaria pieca odlewniczego w końcówce minionego roku.

- Obecnie sytuacja w tym podmiocie jest opanowana, awaria została usunięta, notujemy istotny wzrost zamówień na wyroby odlewni. Co najistotniejsze ze strategicznego punktu widzenia dla Grupy Kapitałowej RAFAMET, projekt badawczo – rozwojowy realizowany przez ten podmiot zależny pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jest realizowany zgodnie z harmonogramem uspokaja E. Longin Wons, pełniący równocześnie w Odlewni Rafamet Spółka z o.o funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym oraz hutniczym. Udział eksportu w sprzedaży ogółem to około 68-85 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010 zł.