Logistyczny wymiar patriotyzmu gospodarczego - synergia kolei i sektora rolno-spożywczego

Logistyczny wymiar patriotyzmu gospodarczego - synergia kolei i sektora rolno-spożywczego

20 kwietnia 2021 | Autor: dr Rafał Zgorzelski | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Patriotyzm ekonomiczny, kierunek prowadzący do rozwoju gospodarek narodowych, rozumiany jako współpraca instytucji państwa, przedsiębiorców oraz konsumentów, którzy poprzez współdziałanie osiągają wspólne, wielorakie korzyści, przynosząc je równolegle danemu krajowi, to suma dwóch zjawisk: patriotyzmu gospodarczego i patriotyzmu konsumenckiego.

dr Rafał Zgorzelski. Fot. PKP S.A.

Patriotyzm gospodarczy to działanie polegające na wspieraniu gospodarki przez instytucje państwa, organizacje przedsiębiorców czy poszczególne firmy, polegające na tworzeniu dobrego i przejrzystego prawa czy też kreowaniu warunków do funkcjonowania biznesu, odprowadzanie przez przedsiębiorców podatków do budżetu własnego państwa czy kooperacja rodzimych firm z innymi krajowymi producentami oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Patriotyzm konsumencki to podejście obecne w zachowaniach zakupowych konsumentów, które polega na nabywaniu przez nich krajowych produktów, wyrobów czy towarów, wspieraniu rodzimej wytwórczości oraz przedsiębiorczości poprzez codzienne wybory konsumenckie.

Postawą patriotyzmu w gospodarce będzie dla przykładu odprowadzanie przez przedsiębiorców podatków do budżetu własnego państwa, czy kooperacja z innymi krajowymi producentami lub usługodawcami, tworzenie relacji biznesowych oraz płaszczyzn wspólnej realizacji interesów gospodarczych z korzyścią dla wszystkich przy uwzględnieniu interesów państwa. Zachowania mające wpływ na zwiększanie przychodów podatkowych oraz pozyskiwanie kapitału na inwestycje na rynku krajowym czy międzynarodowym, przekładające się również na powstawanie nowych miejsc pracy.

Suma powyższych działań przekłada się bezpośrednio na wzrost zamożności społeczeństwa oraz pozycję gospodarczą, a tym samym również polityczną danego państwa.

Działania wpisujące się w nurt patriotyzmu ekonomicznego realizują Polskie Koleje Państwowe S.A., przedsiębiorstwo z dużymi tradycjami historycznymi, stanowiące ważny element dziedzictwa kulturowego, a zarazem istotny podmiot życia gospodarczego Polski, dla którego transport stanowi krwiobieg oraz kluczowy czynnik bezpieczeństwa.

Inicjatywy w obszarze współpracy polskich producentów oraz Spółek kolejowych, w tym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisują się w działania pobudzające oddolną gospodarczą współpracę Spółek z zaangażowaniem kapitałowym Skarbu Państwa, czy szerzej polskich przedsiębiorców i producentów. W lipcu 2020 r. Spółki
z Grupy PKP aktywnie włączyły się w prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kampanię #KupujŚwiadomie PRODUKT POLSKI, udostępniając na jej potrzeby swoje nośniki reklamowe. Jesienią ub.r. obsługa PKP Intercity S.A., w akcji prowadzonej wspólnie z Fundacją Grupy PKP, Stowarzyszeniem „Sady Grójeckie” i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, serwowała jabłka osobom podróżującym pociągami kategorii Express InterCity Premium, obsługiwanymi przez pojazdy „Pendolino”. To przykład współpracy instytucji i Spółek z zaangażowaniem kapitałowym Skarbu Państwa z prywatnymi producentami – polskimi sadownikami – w ramach popularyzacji wyhodowanych w Polsce owoców oraz promocji zdrowego stylu odżywiania. Przekazywane pasażerom kolei jabłka z Ziemi grójeckiej oznaczono znakiem PRODUKT POLSKI.

Od grudnia ub.r. na szlakach kolejowych można zobaczyć lokomotywę polskiej produkcji, promującą biało-czerwony znak towarowy PRODUKT POLSKI. W marcu b.r. Polskie Koleje Państwowe S.A., we współpracy z PKP CARGO S.A., PKP CARGO Connect sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, zorganizowały konferencję „Kolej dla żywności”, której głównym celem było przedstawienie potencjału logistycznego Spółek Grupy PKP we wsparciu eksportu polskich produktów rolnych i spożywczych. Wydarzenie dedykowane producentom polskiej żywności zrzeszonym w organizacjach rolniczych oraz przedsiębiorstwom rolno-spożywczym spotkało się  z bardzo dużym zainteresowaniem rynku – wzięło w nim udział niemal sto osób reprezentujących największe polskie organizacje przedsiębiorców rolnych oraz spółki rolno-spożywcze pozostające w nadzorze właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Polska żywność jest cenioną marką na światowych rynkach, a jej eksport systematycznie rośnie. W roku 2020 jego wartość wyniosła nienotowany dotąd poziom 34 mld euro, z czego ziarno zbóż i przetwory, stanowiły 14% tej wielkości o wartości 4,9 mld euro. Kolej, jako najbardziej przyjazna środowisku forma transportu, rozwijając swój potencjał, stwarza coraz lepszą ofertę na optymalny przewóz towarów, co pozwala na dotarcie z polską żywnością na nowe rynki zbytu.

Stały rozwój transportu kolejowego, w tym transportu intermodalnego, w którym aktywnie działają Spółki z Grupy PKP, stwarza również nowe techniczne możliwości dla przewozu produktów spożywczych koleją. Wraz z sukcesywnie realizowanym programem remontów linii kolejowych, czy rozwoju bocznic kolejowych, podejmowane przez kolejarzy działania w wymierny sposób stwarzają sprzyjające warunki eksportu krajowych produktów zbożowych.

Spółki z Grupy PKP dysponują największym w Polsce potencjałem przewozowym i są w stanie sprostać wymaganiom przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, świadczy o tym ich duże doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami tej branży. Ponadto mogą zapewnić swym partnerom pełną usługę operatora logistycznego, obejmującą również – w razie potrzeby – przeładunek, magazynowanie, uregulowanie formalności celnych czy dowóz samochodami ładunków na pierwszej i ostatniej mili. Spółki z Grupy PKP mają długoletnie doświadczenie spedycyjno-logistyczne w transporcie towarów, nie tylko koleją, ale również transportem samochodowym i drogą morską, zarówno na zachód i południe Europy, a w ostatnich latach również do Azji. Współpracują w transporcie zboża z największymi operatorami na rynku. Świadczą usługi przewozu cukru do portu w Gdańsku dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Pracują również nad nowymi kierunkami i destynacjami swoich serwisów całopociągowych. Dla przykładu, Spółka z Grupy PKP, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z Zamościa umożliwia bezpośredni szerokotorowy dostęp do kierunków wschodnich. Nie zachodzi wówczas konieczność czasochłonnego i kosztownego przeładunku na granicy. Dysponuje również doświadczeniem oraz infrastrukturą przystosowaną do eksportu towarów spożywczych. Dzięki temu może zbudować dla Klientów kompleksową ofertę usług przewozowych, spedycyjnych i celnych w tym zakresie po linii szerokotorowej.

Posiadane przez PKP S.A. liczne nieruchomości o potencjalne logistycznym położone w sąsiedztwie i z dostępem do torów kolejowych mogą zostać wykorzystane na potrzeby producentów i eksporterów zbóż oraz produktów rolno-spożywczych.

Możliwości transportu kolejowego, w tym intermodalnego, mogą być stymulatorem dalszego wzrostu eksportu polskich płodów rolnych, zapewniając im optymalny czasowo i kosztowo transport dużych potoków ładunków.

 

dr Rafał Zgorzelski – Menedżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa biznesowego. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Od 14 sierpnia 2020 r. Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie odpowiadał za nadzór nad spółkami sektora kolejowego oraz przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych S.A. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Rozpoczęły sie prace budowlane na odcinku od Siewierza do przyszłej stacji Pyrzowice Lotnisko Rozpoczęły sie prace budowlane na odcinku od Siewierza do przyszłej stacji Pyrzowice Lotnisko
Następny artykuł Zarządca Infrastruktury ponownie próbuje znaleźć firmę, która zaprojektuje najdłuższy tunel w Czecha Zarządca Infrastruktury ponownie próbuje znaleźć firmę, która zaprojektuje najdłuższy tunel w Czecha