Alstom, Thales i Nokia zmodernizowały system sterowania ruchem kolejowym linii Warszawa - Gdynia

Alstom, Thales i Nokia zmodernizowały system sterowania ruchem kolejowym linii Warszawa - Gdynia

21 kwietnia 2021 | Źródło: Alstom
PODZIEL SIĘ

Konsorcjum, którego liderem jest Alstom, zakończyło dostawę przełomowego rozwiązania ERTMS/ETCS Poziomu 2 dla modernizowanej linii kolejowej, E65 łączącej Warszawę z Gdynią. Projekt został zrealizowany w ramach umowy podpisanej z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA. Kompleksowa modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na linii kolejowej E65 pozwala na zwiększenie prędkości do 200 km/h

Fot. Alstom

Dzięki dostawie najnowocześniejszej technologii na 350 km linii obejmującej 35 stacji kolejowych, łączącej Warszawę z Gdynią, pociągi będą mogły rozwinąć prędkość 200 km/h. Zrealizowany przez konsorcjum projekt był jednym z największych i najbardziej skomplikowanych w historii polskiej kolei. Dzięki wspólnym wysiłkom na linii kolejowej E65 znacząco podniesiony został poziom bezpieczeństwa oraz komfortu podróży, zwiększona została też przepustowość linii, co w rezultacie pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pociągiem.

Alstom i Thales Polska były odpowiedzialne za zaprojektowanie i wdrożenie systemu ERTMS/ETCS Poziomu 2, natomiast Nokia za dostarczenie systemu GSM-R. W ramach projektu konsorcjum zmodernizowało osiem Lokalnych Centrów Sterowania, dostarczyło systemy zdalnego sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, kompleksowe rozwiązania dla centrów dyspozytorskich, zintegrowany system informacji pasażerskiej oraz rozwiązania w zakresie monitoringu.

„Projekt, który wspólnie zrealizowaliśmy, jest przełomowym osiągnięciem w historii wdrażania kolei dużych prędkości w Polsce. Co więcej, decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wydaniu zezwolenia na dopuszczeniu do eksploatacji i prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością do 200 km/h pod nadzorem systemu ERTMS Poziomu 2 jest pierwszą taką w historii polskich kolei. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy zrealizować projekt, wyznaczający nowe standardy na krajowych torach” – powiedział Sławomir Nalewajka, Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Bałtyckich.

„Cieszę się, że modernizacja tak ważnego projektu została zakończona. Dzięki naszym wspólnym rozwiązaniom staliśmy się częścią europejskiego systemu kolejowego. Polska kolej wkroczyła w erę kolei dużych prędkości” - powiedział Paweł Przyżycki, Dyrektor Zarządzający Thales Polska.

„W tym przełomowym projekcie wdrożono najnowocześniejsze technologie komunikacyjne i systemy sterowania ruchem kolejowym. Zakończenie projektu przyniesie korzyści ekonomiczne i społeczne zarówno dla korytarza E65 Warszawa-Gdynia, jak i dla całej Transeuropejskiej Sieci Transportowej.” - powiedział Piotr Kaczmarek, dyrektor Nokia Poland.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 7.1–1.4 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS (ICR), ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego”.

 

Alstom opracowuje i wprowadza na rynek rozwiązania w zakresie mobilności, które są podstawą dla niskoemisyjnego transportu przyszłości. Alstom oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, od pociągów dużych prędkości, metra, pojazdów jednoszynowych, tramwajów i autobusów elektrycznych, po zintegrowane systemy, usługi dostosowane do potrzeb klienta, infrastrukturę, sygnalizację i rozwiązania w zakresie mobilności cyfrowej. Po połączeniu Alstom z Bombardier Transportation w dniu 29 stycznia 2021 r. łączne przychody nowej Grupy za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. wynoszą 15,7 mld euro*. Alstom ma swoją siedzibę główną we Francji i obecnie prowadzi działalność w 70 krajach, zatrudniając 75 tys. pracowników.

Thales, notowany na giełdzie Euronext w Paryżu, jest światowym liderem w dziedzinie nowoczesnych technologii, inwestującym w innowacje cyfrowe i zaawansowane technologie („deep tech”) takie jak nowoczesne podejście do systemów łączności, big data, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i technologii kwantowych. Misją Thales jest dostarczanie rozwiązań służących rozwojowi społeczeństw w szybko zmieniającym się świecie. Firma dostarcza rozwiązania, usługi i produkty, które pomagają klientom w branży obronnej, lotniczej, kosmicznej, transportowej, cyfrowych tożsamości i cyberbezpieczeństwa, w wypełnianiu ich kluczowych misji. Thales zawsze stawia ludzi na pierwszym miejscu jako najistotniejszych w procesie podejmowania decyzji. Zatrudniając 83.000 pracowników w 68 krajach, Thales w 2019 roku zrealizował sprzedaż na poziomie 19 miliardów euro.

Nokia tworzy sieci i technologie o krytycznym znaczeniu, które łączą światową inteligencję w przedsiębiorstwach, miastach, łańcuchach dostaw i społeczeństwach. Dzięki  zaangażowaniu w innowacje i przywództwo technologiczne, napędzane przez wielokrotnie nagradzane Nokia Bell Labs, dostarcza sieci na najwyższym poziomie naukowym w zakresie telefonii komórkowej, infrastruktury, chmury i technologii wspomagających. Przestrzegając najwyższych standardów uczciwości i bezpieczeństwa, pomaga budować możliwości, których świat potrzebuje aby być bardziej produktywnym, zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu.