Modernizacja pierwszej lokomotywy manewrowej PKP Intercity w FPS w Poznaniu zakończona

Modernizacja pierwszej lokomotywy manewrowej PKP Intercity w FPS w Poznaniu zakończona

29 kwietnia 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Na początku kwietnia Kurier Kolejowy informował o bliskiej zakończenia modernizacji pierwszej z 13 spalinowych lokomotyw manewrowych SM42, w ramach podpisanego w 2019 roku przez  PKP Intercity z H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu kontraktu o wartości ponad 90 milionów brutto. To przedsięwzięcie realizowane jest w ramach największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Prezentujemy poniżej zdjęcia zmodernizowanej już lokomotywy z oznaczeniem SU4220-001.

Zmodernizowana lokomotywa PKP Intercity SU4220-001 Fot. Tomek Szary

Lokomotywy serii SM42 są modernizowane na pojazdy dwuagregatowe z funkcją zasilania wagonów w energię elektryczną. Pojazdy zyskają nowoczesne silniki spalinowe, spełniające najnowszą normę emisji spalin. W wyniku modernizacji nastąpi poprawa właściwości trakcyjnych pojazdu, zmniejszeniu ulegnie zużycie paliwa, zwiększy się bezpieczeństwo a także niezawodność pracy klokomotywy.

Zmodernizowana lokomotywa PKP Intercity SU4220-001 Fot. Tomek Szary

 

Modernizacja jest współfinasowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, projekty „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”.

Zmodernizowana lokomotywa PKP Intercity SU4220-001 Fot. Tomek Szary