Największy system monitorowania drgań w Polsce dla otoczenia stacji Warszawa Zachodnia

Największy system monitorowania drgań w Polsce dla otoczenia stacji Warszawa Zachodnia

29 kwietnia 2021 | Źródło: Budimex
PODZIEL SIĘ

Budimex w ramach prac związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia zdecydował o wdrożeniu automatycznego systemu monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Pomiary drgań wykonywane są przez 183 czujniki w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu podczas realizacji budowy, jednak system pracować będzie także po oddaniu inwestycji do eksploatacji.

Wizualizacja obszaru prowadzonych prac budowlanych oraz monitorowanych konstrukcji (źródło: Google maps) Fot. Budimex S.A.

W pierwszym etapie monitoringiem objęto 15 obiektów budowlanych, przy czym w docelowej konfiguracji w czasie rzeczywistym kontrolowanych będzie łącznie aż 20 obiektów. Część z nich to prestiżowe, istniejące biurowce zlokalizowane przy Alejach Jerozolimskich. W grupie monitorowanych obiektów znajdują się nie tylko konstrukcje współczesne (m.in. nowoczesny budynek dworca), ale także te zabytkowe, np. nastawnia kolejowa (tzw. grzybek) wzniesiona w latach 60-tych zeszłego stulecia czy też historyczna parowozownia. W drugim etapie inwestycji czujniki zainstalowane zostaną na konstrukcjach nowo wzniesionych, np. w obrębie tunelu tramwajowego na poziomie -2 – mówi Michał Wrzosek z Budimex SA.

 

Nowoczesny budynek dworca oraz historyczna nastawnia kolejowa w pobliżu stacji Warszawa Zachodnia 
Fot. Łukasz Bargenda, Budimex

 

System monitorowania drgań firmy SHM System w ramach przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, to największy tego typu system w Polsce i prawdopodobnie także w Europie – zarówno pod względem powierzchni kontrolowanego obszaru, jak czasu trwania pomiarów. Skuteczność wdrożonego rozwiązania pomiarowego zweryfikowano już skutecznie w praktyce w ramach innych budów prowadzonych w centrum Krakowa i Łodzi.

Przykładowe modele numeryczne obiektów objętych monitoringiem dynamicznym,
poddanych indywidualnej analizie
(autorzy modeli: Sendkowski, Kasperek, Kasperek, SHM System).  Źródło: Budimex S.A.

 

Dzięki pomiarom prowadzonym w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – możliwe jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania o wszystkich zidentyfikowanych zagrożeniach. Po zarejestrowaniu wartości przekraczających zdefiniowane wartości graniczne, system natychmiast informuje o tym fakcie osoby upoważnione (np. kierownictwo budowy) z wykorzystaniem wiadomości SMS. To współczesny sposób prowadzenia pomiarów, dostarczający realnych korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa i generujący wymierne oszczędności finansowe.

Możliwość natychmiastowej reakcji np. wstrzymanie prac, zmiana technologii robót, wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, pozwala na optymalizację prac budowlanych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, transparentnej, uczciwej strategii wykonawczej oraz dobrych relacji z Właścicielami i Zarządcami sąsiadujących obiektów - dodaje Michał Wrzosek

Doświadczenie uczy, że koszty zapobiegania awariom są zawsze nieporównywalnie mniejsze, niż koszty napraw po wystąpieniu ewentualnej awarii. Zainstalowany system monitorowania jest zatem wyrazem troski nie tylko o bezpieczeństwo istniejącej infrastruktury, ale ma także oczywiste uzasadnienie ekonomiczne - zwraca uwagę Michał Wrzosek.