Multiconsult Polska zaangażowana w projektowanie autostrady A2

Multiconsult Polska zaangażowana w projektowanie autostrady A2

29 kwietnia 2021 | Źródło: Multiconsult Polska
PODZIEL SIĘ

STRABAG, który jest generalnym wykonawcą autostrady A2 na odcinku Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec, powierzył wykonanie prac projektowych tej trasy spółce Multiconsult Polska. Umowa pomiędzy spółkami została zawarta we wtorek, 20 kwietnia br.

Fot. Krzysztof Nalewajko / GDDKiA

Oferta firmy STRABAG została wyłoniona w lutym tego roku jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez GDDKiA w trybie „Projektuj i Buduj”. Inwestor zawarł z wykonawcą kontrakt na realizację tego 19-kilometrowego odcinka autostrady A2 14 kwietnia. Multiconsult Polska wykona zaś prace projektowe tego odcinka trasy.

Źródło: GDDKiA

Zgodnie z założeniami autostrada A2 na odcinku Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec będzie trasą dwujezdniową o dwóch pasach, z zachowaniem rezerwy pod dobudowę pasa trzeciego. Przebiegać będzie przez miasto i gminę Siedlce oraz gminę Wiśniew i Zbuczyn. Zadaniem projektanta będzie przygotowanie projektu budowalnego i wykonawczego, obejmującego m.in. dokumentację branży drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). W zakres zadań projektanta wchodzi opracowanie projektu węzła drogowego „Borki” na przecięciu autostrady z DK2, dwóch MOP-ów (Miejsca Obsługi Podróżnych) oraz przejść i przepustów dla zwierząt.

- Na wykonanie wszystkich prac projektowych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID mamy 8 miesięcy. Przed naszym zespołem czas wytężonej pracy, ale z tematem jesteśmy już zaznajomieni, ponieważ na zlecenie GDDKiA wykonaliśmy Koncepcje Programowe autostrady A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce, Siedlce – Biała Podlaska oraz Biała Podlaska – granica państwa. To ponad 130 km autostrady – wskazuje Arkadiusz Merchel, członek zarządu, dyrektor Pionu Projektowania Multiconsult Polska.

- Cieszymy się, że nasze doświadczenie w wykonywaniu skomplikowanych projektów drogowych zaowocowało. Z firmą STRABAG współpracujemy już przy budowie autostrady A1 na odcinku Kmieńsk  – Radomsko, tzw. odcinek C. Tu również przygotowaliśmy projekt budowlany oraz uzyskaliśmy decyzję ZRID – mówi Tomasz Nowakowski, koordynator zespołu projektowego Multiconsult Polska.                 

Złożenie wniosku o ZRID przewidziano na grudzień tego roku, a zakończenie prac budowlanych na tym odcinku autostrady A2 nastąpi w 2024r.

 

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.