GDDKiA: Rozstrzygnęliśmy przetarg na nowego wykonawcę południowego wylotu z Warszawy

GDDKiA: Rozstrzygnęliśmy przetarg na nowego wykonawcę południowego wylotu z Warszawy

29 kwietnia 2021 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała najkorzystniejszą ofertę na dokończenie prac na środkowym odcinku S7 pomiędzy Warszawą a Grójcem. Złożyło ją Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. Zakończenie prac projektowych i budowę blisko 15 km odcinka pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ wyceniono na ok. 510,5 mln zł.

Fot. GDDKiA

14,8 kilometra drogi po nowym śladzie  

Odcinek od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km będzie posiadał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas. W ramach zadania wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

Przypomnijmy, że 2 października 2020 r. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z poprzednim wykonawcą wykonawcą. Decyzja ta była poprzedzona wielokrotnymi wezwaniami poprzedniego wykonawcy, firmy IDS-BUD, do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacją prac.

Kalendarium S7 Lesznowola - Tarczyn Północ

 • 18 września 2015 r. - ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i buduj
 • 20 kwietnia 2017 r. - otwarcie ofert
 • 9 czerwca 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty firmy IDS-BUD (ok. 388,7 mln zł)
 • 17 sierpnia 2017 r. - podpisanie umowy
 • 2 października 2019 r. - uzyskanie pierwszej decyzji ZRID
 • 30 grudnia 2019 r. - uzyskanie drugiej decyzji ZRID
 • 2 października 2020 r. - odstąpienie od umowy przez GDDKiA
 • 24 grudnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy w formule Projektuj i buduj
 • 25 lutego 2021 r. - otwarcie ofert

29 kilometrów trasy i trzy zadania realizacyjne  

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki:

 • od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km,
 • od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km,
 • od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.
Źródło: GDDKiA

Realizowana trasa ekspresowa rozpocznie się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Wjazd na nową drogę będzie możliwy poprzez węzły Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Zaawansowanie prac na dwóch realizowanych odcinkach

Na pierwszym odcinku, od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola , zaawansowanie sięga prawie 37 proc. Przypomnijmy, że GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą, a obecnie prace kontynuuje firma Polaqua.

Prowadzone są roboty związane z budową węzła Lesznowola, zbiorników retencyjnych, konstrukcji drogi. Powstają obiekty inżynierskie, w tym wiadukty i przejścia dla zwierząt małych. Budowane są ekrany akustyczne oraz przebudowywane urządzenia infrastruktury podziemnej. Termin umowny zakończenia wszystkich prac mija w październiku 2022 r.

Fot. GDDKiA

Dobiega końca budowa prawie 8-kilometrowej drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Tarczyn Południe a początkiem obwodnicy Grójca. Zaawansowanie robót to około 90 proc. W grudniu 2020 r., po przełożeniu ruchu z dróg lokalnych na docelowe jezdnie realizowanej trasy S7, wykonawca ma możliwość dokończenia przebudowy dróg lokalnych, po których do tej pory odbywał się ruch. Ponadto trwa humusowanie, wygradzanie trasy czy wykonanie docelowego oznakowania poziomego. Trwają również prace związane z budową kanalizacji deszczowej czy też oświetlenia. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin zakończenia robót mija w połowie czerwca br.  Przedłużenie czasu na ukończenie prac wynika z rozpatrzenia roszczenia związanego z długotrwałą procedurą uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację robót drogowych, co uniemożliwiało wykonawcy realizację robót w terenie.

 Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa - Grójec jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 29,3 km wynosi ok. 542,4 mln zł.