„Dla rozwoju transportu kolejowego w regionie postawiliśmy na pasażerów”

„Dla rozwoju transportu kolejowego w regionie postawiliśmy na pasażerów”

07 maja 2021 | Źródło: Koleje Dolnośląskie
PODZIEL SIĘ

O przyszłości kolei w Europie, prawach pasażera, wykluczeniu transportowym oraz kwestiach ekologicznych rozmawiali eksperci podczas debaty zorganizowanej przez wrocławskie biuro Parlamentu Europejskiego. Głos w dyskusji zabrali Wojciech Zdanowski – wiceprezes Kolei Dolnośląskich oraz przedstawiciele samorządu i instytucji europejskich.

Źródło: Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

Debata „Z widokiem na Europejski Rok Kolei – o nowych prawach pasażerów i reaktywacji kolei lokalnej” stanowiła punkt wyjścia do rozmowy na temat kondycji transportu kolejowego  w Polsce i Europie. W dyskusji wzięli udział Tymoteusz Myrda - członek zarządu województwa dolnośląskiego odpowiedzialny za rozwój transportu kolejowego w regionie, Wojciech Zdanowski – wiceprezes Kolei Dolnośląskich oraz prof. Bogusław Liberadzki – poseł do Parlamentu Europejskiego, a także członek Komisji Transportu i Turystki PE.

Jednym z głównym tematów spotkania był nowy pakiet uprawnień dla pasażerów podróżujących koleją, który pod koniec kwietnia został przyjęty przez Parlament Europejski. Nowe zasady dotyczą m.in.: pomocy w przypadku opóźnień lub odwoływanych połączeń, komfortu podróży osób o ograniczonej możliwości poruszania się, czy wydzielenia specjalnej przestrzeni do przewozu rowerów.

- Chcielibyśmy, aby powrót na kolej następował w większym stopniu, znacznie przyspieszonym niż powrót do lotnictwa, zwłaszcza lotów międzynarodowych i miastowych. Liczymy na to, że pocovidowe ożywienie zaowocuje powrotem nie tylko do kolei międzynarodowej, ale również tej lokalnej, regionalnej i krajowej, ponieważ jest to najbardziej ekologiczna gałąź transportu. W ramach planu odbudowy kierujemy się dwoma podstawowymi przesłaniami – stawiamy na zielony transport oraz cyfryzację. Chcemy, by można było zdalnie dokonywać zmian w rezerwacjach, reklamacjach czy zakupie biletu dodaje prof. Bogusław Liberadzki.

Jak podkreślał Wojciech Zdanowski, wiele z opisywanych standardów jest już obecnie spełniana przez dolnośląskiego przewoźnika.

- Stale rozwijamy funkcje zakupu biletów przez internetowe platformy, po to by wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych pasażerów. Dodatkowo nasze pociągi są wyposażone w miejsca, które umożliwiają swobodny transport rowerów. W nowym taborze zastosowaliśmy również pewnego rodzaju konfigurację, która umożliwi przewóz pojazdów według potrzeb naszych podróżnych. W zależności od pory roku – zimy czy lata, liczba miejsc przeznaczonych na transport rowerów będzie zwiększać się lub zmniejszać, tak by odpowiednio dostosować przestrzeń znajdującą się w pociągach - komentuje Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich.

Tymoteusz Myrda - członek zarządu województwa dolnośląskiego  i  Wojciech Zdanowski - wiceprezes Kolei Dolnośląskich.
Źródło: Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

Wśród innych możliwych udogodnień skierowanych do pasażerów wymieniano również reaktywacje połączeń nocnych, możliwości zdalnego zakupu biletów czy dokonywania reklamacji.  Ważnym aspektem jest również kwestia wykluczenia transportowego, która dotyczy części społeczeństwa. Przy tworzeniu spójnej sieci transportu publicznego, dużą role odgrywa transport autobusowy, który umożliwia podróż pomiędzy mniejszymi ośrodkami oraz węzłami przesiadkowymi.

- Wykorzystując potencjał transportu kolejowego musimy pamiętać, że zawsze powinien uzupełniać go zbiorowy transport lokalny. Przy tworzeniu sieci połączeń, jako regionalny organizator transportu kolejowego, skupiamy się na łączeniu ważnych ośrodków miejskich, atrakcji turystycznych i stolic powiatowych z najważniejszymi ośrodkami na terenie województwa. Gminy i powiaty powinny tworzyć odpowiednie sieci połączeń komunikacyjnych, które umożliwią pasażerom dojechanie do tych miejscowości, gdzie dociera kolej. Przełożyłoby się to na komplementarny transport zbiorowy na terenie województwa, potrzeba jednak współpracy, która pozwoli na skuteczną walkę z wykluczeniem transportowym - dodaje Tymoteusz Myrda.

W trakcie debaty podkreślano również jak ważną role pełnią kryteria kształtowania przewozów regionalnych i skalę środków przeznaczanych na modernizację infrastruktury i zakup taboru.

- Bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej proporcji w tym zakresie - podkreślał Wojciech Zdanowski - Około 20 procent środków w ramach wszystkich programów powinno zostać przeznaczone na zakup nowoczesnego taboru, bo to przede wszystkim od niego będzie zależeć komfort przejazdu i efektywność wykorzystania energii. Od 2010 do 2020 liczba pasażerów Kolei Dolnośląskich uległa zwiększeniu o 100%. Aby rozwijać transport kolejowy w regionie postawiliśmy na pasażerów, a dokonaliśmy tego poprzez zakup nowego taboru oraz dostosowanie siatki połączeń. Należy pamiętać o tym, że zapewnienie odpowiedniej jakości przejazdów będzie miało bezpośredni wpływ na korzystanie z usług przewoźników. 

Dolny Śląsk stanowi jeden z modelowych przykładów efektywnej rewitalizacji połączeń kolejowych, co przekłada się na popularność oraz wysoką frekwencje wśród pasażerów regionalnego przewoźnika. Poprzedni rok, mimo obostrzeń i czasowego wstrzymania połączeń międzynarodowych nie wpłynął na zmniejszenie zainteresowania koleją regionalną wśród pasażerów z Dolnego Śląska, co widoczne jest w obecnych przypływach pasażerskich w związku z znoszeniem restrykcji m.in. w ilości podróżnych.