Na Węgrzech trwają prace nad projektem kolei dużych prędkości Budapeszt-Bratysława-Praga-Warszawa

Na Węgrzech trwają prace nad projektem kolei dużych prędkości Budapeszt-Bratysława-Praga-Warszawa

11 maja 2021 | Źródło: Narodowa Korporacja Rozwoju Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Szybkie połączenie między stolicami krajów wyszehradzkich poprzez odgałęzienie na kierunek austriacki mogłoby łączyć region z zachodnioeuropejską siecią kolei dużych prędkości. Planuje się, że pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 320 km / h. Tory mogłyby być również wykorzystywane przez krajowe linie InterCities, oferując na przykład bardziej konkurencyjną alternatywę dla transportu drogowego na przejazdy nad Balaton.

Fot. www.mavcsoport.hu

Planowana linia szybkiej kolei znajduje się na najbardziej ruchliwej osi transportowej Węgier. Korytarz na północny zachód od Budapesztu jest w równym stopniu nasycony drogami, koleją i korytarzami lotniczymi. Linia kolejowa nr 1 (Budapeszt-Hegyeshalom-Rajka) ze względu na 70 pociągów towarowych i 400 osobowych dziennie jest już na granicy swojej przepustowości, podobnie jak autostrada M1, z której korzysta 70 tys. pojazdów, głównie samochodów ciężarowych. Znaczną część potencjału infrastruktury transportowej regionu zaspokaja międzynarodowy ruch tranzytowy, a obsługa ruchu podmiejskiego Budapesztu jest znacznie ograniczona.

Nowo wybudowana linia kolejowa miałaby zaczynać się na zachód od Kelenföld, prowadząc do Székesfehérvár i Győr. Po minięciu Győr prowadziłaby w kierunku Bratysławy przez Rajkę, a w kierunku Wiednia przez Hegyeshalom. Na torze o prędkości projektowej 350 km / h pociągi mogły będą jeździć z prędkością 250-320 km / h, za wyjątkiem odcinków miejskich.

Według wstępnych szacunków, każdego roku mogłoby podróżować wygodniej i szybciej ponad dwadzieścia milionów pasażerów w ruchu międzynarodowych i krajowym. Opierając się na studium wykonalności, koszty budowy w wysokości 1 000 miliardów HUF zostałyby zwrócone w postaci zmniejszonego ruchu drogowego, efektów środowiskowych i innych, a także ożywienia gospodarczego i wzmożenia ruchu turystycznego. Inwestycja uwolni znaczną przepustowość istniejących linii kolejowych, umożliwi zwiększenie liczby podmiejskich i regionalnych pociągów pasażerskich oraz pociągów towarowych. Nowa linia kolejowa odciąży drogi dojazdowe od korków, autostrady od ciężarówek, a powietrze z nawet czterystu tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie. Kolej dużych prędkości jest konkurencyjna w stosunku do transportu drogowego i lotniczego, między innymi pod względem czasu podróży i komfortu.

Prace budowlane mają rozpocząć się na początku lat 30, ale przebudowa istniejącego toru między stacjami Kelenföld i Törökbalint może rozpocząć się wcześniej. Dzięki uruchomieniu nowej KDP będzie można dotrzeć z Budapesztu do Wiednia i Bratysławy w mniej niż 2 godziny, do Pragi w 3,5 godziny a do Warszawy w 5,5 godziny.

Unia Europejska do 2030 r. podwoi ruch pasażerski w kolejach dużych prędkości w swoich państwach członkowskich, potrajając go do połowy stulecia. W związku z tym, zdaniem Węgrów, istnieje duża szansa na wkład finansowy UE w projekt zgodny z jej strategią. Planowana jest również kontynuacja prac przygotowawczych przy współfinansowaniu wspólnotowym. Węgry podjęły starania o wsparcie finansowe projektu  z  Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Decyzja o finansowaniu może zostać podjęta latem tego roku. Projekt linii kolei dużych prędkości można skoordynować z budową odcinka towarowej linii kolejowej omijającej Budapeszt od południa, oraz odcinka V0 zaplanowanego w tym samym pasie między Győr i Székesfehérvár.