UTK: Przewozy towarowe grup ładunków w 2020 r.

UTK: Przewozy towarowe grup ładunków w 2020 r.

14 maja 2021 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny oraz grupa rudy metali oraz pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły blisko 63% masy przewiezionych towarów w 2020 roku. Towary te odpowiadały również za ponad połowę pracy przewozowej w przewozach towarowych. Urząd Transportu Kolejowego opublikował wstępne informacje o przewozach w poszczególnych grupach w ubiegłym roku.

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Przewoźnicy towarowi w 2020 r. przetransportowali 223,2 mln ton towarów, zaś praca przewozowa wyniosła 52,2 mld tonokilometrów. Wielkości te były niższe odpowiednio o 5,6% i 6,6% w porównaniu do 2019 r. Przewieziono łącznie 82,6 mln ton węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego (spadek o ponad 8,5 mln ton mniej niż w 2019 r.). Udział tej grupy w ogóle przewiezionej masy zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego w stosunku do 2019 r. i wyniósł 37%. W przypadku drugiej najważniejszej grupy tj. rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa spadek wyniósł blisko 7 mln ton, co przełożyło się na spadek udziału o blisko 1,5 punktu procentowego. W ramach tej grupy przewieziono łącznie 57,8 mln ton, zaś jej udział w ogóle przewiezionej masy wyniósł 25,9%.

Udział procentowy wybranych grup ładunków w masie ładunków w latach 2019-2020. Źródło: UTK

 

Udział procentowy wybranych grup ładunków w pracy przewozowej ładunków w latach 2019-2020. Źródło: UTK
Dynamika przewozu surowców wg przetransportowanej masy w latach 201 1-2020 (2011 r. = 0%). Źródło: UTK

Dynamika zmian grup ładunków 2020/2019

Źródło: UTK

 

Masa ładunków przewożonych w 2020 r. oraz udział w rynku

Podpis
źródło: UTK

Średnia odległość przewozu wybranych grup ładunków w 2020 r.

Źródło: UTK

Stosunkowo duże odległości przewozów w transporcie kolejowym to wynik m.in. istotnego udziału pociągów realizujących przewozy w komunikacji międzynarodowej. Przewóz międzynarodowy odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku grup związanych z transportem intermodalnym, w tym m.in. z ładunkami transportowanymi w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, ale w szczególności z i do portów morskich w Gdańsku i Gdyni.