Kolejny krok naprzód dla autonomicznego pociągu we Francji

Kolejny krok naprzód dla autonomicznego pociągu we Francji

20 maja 2021 | Źródło: Alstom
PODZIEL SIĘ

Dwa i pół roku po utworzeniu konsorcjum w celu opracowania prototypu autonomicznego pociągu regionalnego we Francji, SNCF i jego partnerzy Alstom, Bosch, Spirops, Thales i Railenium Technology Research Institute wprowadzają do eksploatacji swój pociąg testowy.

Fot. Samuel Dhote / Alstom

Na początku roku pociąg regionalny Regio 2N został zmodyfikowany i wyposażony na potrzeby prób w zakładzie Alstom w Crespin (dawniej Bombardier). Aby zebrać niezbędne dane do projektu, zainstalowano różne czujniki, kamery, radary i lidary (detekcja laserowa).

Wstępne próby na torach komercyjnych, a następnie faza testów w kolejowym centrum testowym.

Pierwsze próby trwały tydzień, na początku marca, między Aulnoye i Busigny oraz między Busigny i Calais (na północy Francji). Prototyp pociągu regionalnego Regio 2N jeździł po torze komercyjnym, a na pokładzie byli inżynierowie i technicy projektu.

Próby obejmowały testy:

  • systemu percepcji i rozpoznawania sygnałów zlokalizowanych wzdłuż toru;
  • systemu geolokalizacji, zwłaszcza satelitarnego, który zapewnia dokładne położenie pociągu.

Podczas tej pierwszej fazy prób czujniki i wyposażenie tych nowych systemów specjalnie zamontowanych w pociągu zostały aktywowane w celu obserwowania ich działania, ale nie zakłócały one ruchu pociągu.

Prototyp pociągu regionalnego Regio 2N był prowadzony był przez maszynistę SNCF specjalizującego się w eksploatacji w warunkach testowych. Pod koniec tego tygodnia testów przeprowadzono próby w ośrodku kolejowym CEF w Petite-Forêt koło Valenciennes, aby przetestować autonomiczny system eksploatacji pociągu, który umożliwia zautomatyzowanie przyspieszania i hamowania pociągu.

Trwa druga faza próbna w celu osiągnięcia półautonomii.

Od 17 do 21 maja, po testach przeprowadzonych w kolejowym centrum testowym CEF, zaplanowano drugą serię prób w celu dostrojenia systemu operacyjnego prototypu pociągu. Te nowe testy odbywają się na krajowej sieci kolejowej w Busigny (na północy Francji) i doprowadzą w nadchodzących miesiącach do półautonomicznej eksploatacji w fazie próbnej. Praca półautonomiczna umożliwia automatyzację przyspieszania i hamowania pociągu pod nadzorem maszynisty. Próby te są kluczowym krokiem w kierunku osiągnięcia ostatecznego celu konsorcjum: osiągnięcia pełnej autonomii do 2023 r.

Próby autoryzowane przez francuski Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Kolei (EPSF) pomogą uzasadnić demonstrację bezpieczeństwa wymaganą do przyszłego zezwolenia pociągu na eksploatację. Jako obserwator projektu, EPSF będzie w stanie ocenić zrozumienie opracowanych technologii i ich wpływ na system kolejowy, a także wszelkie ewentualne zmiany regulacyjne, które należy wprowadzić dla tego nowego rodzaju operacji.

Kwestie cyberbezpieczeństwa, które są kluczowe dla autonomicznego pociągu, były brane pod uwagę od początku projektu. Partnerzy projektu ściśle współpracują z ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information), francuskim krajowym organem ds. cyberbezpieczeństwa.

Prototyp pociągu przez najbliższe dwa lata naprzemiennie będzie wykonywał jazdy próbne i świadczył  usługi komercyjne.

Ten pociąg regionalny Regio 2N będzie używany przez następne dwa lata jako prototyp autonomicznego pociągu pasażerskiego. Pociąg będzie testowany na torze między Aulnoye i Busigny w czasie wakacji szkolnych.

Poza okresami badawczymi i testowymi pociąg regionalny Regio 2N, będący przedmiotem działalności SNCF Voyageurs, będzie regularnie przewoził pasażerów. Podczas tych komercyjnych podróży, w konwencjonalnym trybie jazdy, będzie rejestrować dane, które poprawią działanie algorytmów rozpoznawania sygnałów, wykrywając na przykład kolor świateł drogowych i otoczenie pociągu.

Jednocześnie prowadzone są prace laboratoryjne na symulatorach próbnych w placówkach wszystkich partnerów konsorcjum w celu dopracowania tras pociągu testowego i dalszego rozwoju zautomatyzowanego systemu.

Automatyzacja pociągów oznacza realne korzyści dla klientów kolei:

  • zwiększona przepustowość, ponieważ uruchamianie większej liczby pociągów oznacza możliwość przewożenia większej liczby pasażerów i towarów;
  • większa płynność i regularność dzięki zharmonizowanemu przepływowi ruchu i zoptymalizowanej prędkości, co ułatwia reagowanie na nieprzewidziane okoliczności;
  • bardziej przyjazny dla środowiska transport dzięki zmniejszonemu zużyciu energii i przejściu z transportu drogowego na kolejowy.

Autonomia stwarza tym samym nowe perspektywy dla transportu kolejowego: bardziej elastyczną organizację, z możliwością szybkiej zmiany liczby pociągów zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Korzyści te zachęcą do przejścia z transportu drogowego na kolejowy, przyczyniając się w ten sposób do bardziej przyjaznego dla środowiska środka transportu.