Dobry I kwartał w Kolejowych Zakładach Łączności w Bydgoszczy

Dobry I kwartał w Kolejowych Zakładach Łączności w Bydgoszczy

20 maja 2021 | Źródło: Kolejowe Zakłady Łączności
PODZIEL SIĘ

Kolejowe Zakłady Łączności mogą pochwalić się dobrymi wynikami za IQ2021. Spółka zanotowała dodatni wynik netto i ponad 0,5 mln dodatnią EBITDA, która jest kluczowym wskaźnikiem dla firm technologicznych. Wykonanie przychodów było o 34 % wyższe od planu, a koszty działalności o 13 % niższe. Spółka osiągnęła blisko 5 % rentowność na sprzedaży i ponad 8 % marży EBITDA.

Fot. KZŁ Bydgoszcz

- Jesienią ub.r. rozpoczęliśmy wdrażanie planu optymalizacji kosztów i restrukturyzacji Spółki, który przynosi już pierwsze efekty. Kluczowe było poprawienie płynności finansowej i obniżenie wysokich kosztów działalności. Skoncentrowaliśmy się na przychodach usługowych, które generują wyższą marżę i nie zamrażają istotnych środków na produkcji w toku - skomentował wyniki Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności.

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. to producent urządzeń i systemów z ponad 165 letnią tradycją. Są producentem i dostawcą dedykowanych systemów do obsługi komunikacji kolejowej i pozakolejowej oraz systemów poboru opłat. Wyposażenie dworców kolejowych, stacji i przystanków w systemy informacji pasażerskiej spółka realizuje w sposób kompleksowy.

Fot. KZŁ Bydgoszcz

KZŁ Bydgoszcz tworzy i dostarcza systemowe rozwiązania dla kolei. Początkowo były to urządzenia sygnalizacyjne, jednak wraz z rozwojem techniki i technologii pojawiały sie w ofercie nowe, coraz nowocześniejsze produkty. Dzisiaj zdecydowana większość polskich dworców kolejowych wyposażona jest w System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej produkcji KZŁ, w skład którego wchodzą tablice informacyjne, systemy zapowiedzi oraz sieć czasu.

Dla kolei firma dostarcza również System Monitoringu Obiektów Kolejowych oraz Systemy Łączności Dyspozytorskiej zapewniające bezpieczną łączność między posterunkami.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku spółka rozszerzyła swoją działalność o segment rynku niezwiązany z branżą kolejową i od tego czasu wciąż go rozwija. Powstała w ten sposób cała rodzina automatów biletowych Locomat, parkomatów, a w ostatnim czasie również stacje ładowania pojazdów elektrycznych – ecoMOTO.