W ramach Programu Przystankowego przebudowywana jest stacja kolejowa w Niemojkach na Mazowszu.

W ramach Programu Przystankowego przebudowywana jest stacja kolejowa w Niemojkach na Mazowszu.

25 maja 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Przebudowa stacji w Niemojkach to jedna z pierwszych inwestycji z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Program zwiększy dostęp do kolei i obejmuje 355 zadań za miliard złotych. Na Mazowszu to 20 zadań – 15 na liście podstawowej i 5 na rezerwowej.

Przebudowa stacji w Niemojkach. Fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK

W Niemojkach widać już nowy, dwukrawędziowy peron. Zwiększy się komfort obsługi i bezpieczeństwo pasażerów. Budowa postępuje przy zachowanej obsłudze podróżnych i ruchu pociągów na trasie Siedlce – Czeremcha. Na peronie są już zamontowane instalacje i słupy oświetlenia. Wykonawca kończy roboty przy nawierzchni. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 to kolejny etap likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Za 1 mld zł zbudujemy i odbudujemy przystanki kolejowe oraz wydłużymy perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i dostępną również dla mieszkańców mniejszych miejscowości - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków wpisuje się w politykę wzmacniania polskiej kolei. Realizując wielomiliardowe inwestycje w ramach KPK, nie zapominamy o inwestycjach, które bezpośrednio przybliżają kolej społecznościom lokalnym. Realizacja tych przedsięwzięć jest kierowana do polskich przedsiębiorców, którzy są w stanie sprostać inwestycjom o wartości pomiędzy kilka a kilkanaście milionów zł. To też jest dodatkowy impuls inwestycyjny teraz, kiedy przeciwdziałamy pandemii - powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

- W całej Polsce, dzięki realizacji Rządowego Programu budowy przystanków kolejowych, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei. W zależności od potrzeb, przebudujemy perony, zmienimy ich lokalizację lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej - powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dłuższy i wyższy peron w Niemojkach ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Będą ustawione wiaty i ławki. Bezpieczeństwo poprawi jasne, energooszczędne oświetlenie LED, a dobrą orientację na stacji zapewni czytelne oznakowanie. Nowe nagłośnienie i informacja wizualna o przyjazdach i odjazdach pociągów ułatwi planowanie podróży. Z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się zaplanowano pochylnię oraz ścieżki dotykowe. Dostęp do kolei zapewni dodatkowe dojście do peronu od strony przejazdu kolejowo-drogowego.

Wartość inwestycji ze środków budżetowych to blisko 2,3 mln zł netto. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku.

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Program został ogłoszony w maju 2020 r. Ustanawiając program rząd chce zwiększyć lokalnym społecznościom dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

W Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach programu prowadzą działania już w trzech lokalizacjach -  w Niemojkach, Szklarskiej Porębie Górnej i Pasłęku. Zgodnie z założonym harmonogramem, w tym roku PLK planują rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

Program Przystankowy w woj. mazowieckim

W województwie mazowieckim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 15 lokalizacji. Poza Niemojkami to: Rokitno, Groszowice, Józefin, Bąkowiec, Chronów, Dąbrówka Zabłotnia, Mława Miasto, Mińsk Mazowiecki, Kosów, Mrozy, Wołomin, Mordy Miasto, Koziebrody, Radom Południowy. Na liście rezerwowej ujęto 5 projektów: Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna, Warszawa Fort Wola, Łochów, Ruda Wielka.