Siemens Mobility jest zainteresowany zastosowaniem technologii LOHC w transporcie kolejowym

Siemens Mobility jest zainteresowany zastosowaniem technologii LOHC w transporcie kolejowym

31 maja 2021 | Źródło: Siemens Mobility
PODZIEL SIĘ

Siemens Mobility i Helmholtz Institute Erlangen-Nuremberg for Renewable Energy uzgodniły wspólne badania nad zastosowaniem technologii ciekłego nośnika wodoru organicznego (LOHC) w transporcie kolejowym.

.
Fot. Siemens Mobility

Wykorzystanie technologii wodorowej w transporcie kolejowym staje się coraz ważniejsze jako rozwiązanie zmniejszające emisje CO2 i pomagające w osiągnięciu celów klimatycznych. W ostatnich latach Siemens Mobility opracował napędzany wodorem pociąg Mireo Plus H. W tej technologii wodór jest tankowany w postaci gazu i musi być utrzymywany pod wysokim ciśnieniem, aby osiągnąć wymaganą wysoką gęstość.

Helmholtz Institute Erlangen-Nuremberg for Renewable Energy (HI ERN) jest liderem w dziedzinie tzw. technologii LOHC. W tym procesie organiczny płynny nośnik pochłania wodór i uwalnia go tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Wodór jest więc związany chemicznie i nie może uciec w postaci gazowej. W ten sposób można go bezpiecznie przygotować i przechowywać oraz niedrogo transportować. Przechowywanie pod wysokim ciśnieniem lub w niskich temperaturach nie jest już konieczne. Szczególna zaleta technologii LOHC - nadaje się również do wytwarzania energii elektrycznej na pokładzie w zastosowaniach mobilnych, takich jak pociągi.

Źródło: Siemens Mobility

 

- Siemens Mobility jest szczególnie zadowolony z nawiązania współpracy z renomowanym Helmholtz Institute Erlangen-Norymberga w celu opracowania technologii ciekłego nośnika wodoru organicznego w transporcie kolejowym. Technologia wodorowa to obiecujące rozwiązanie, które sprawi, że transport kolejowy stanie się neutralny dla klimatu. A ponieważ zrównoważony rozwój ma dla nas bardzo wysoki priorytet w Siemens Mobility, dostarczamy lokomotywę Vectron do testowania technologii LOHC  - mówi Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock, Siemens Mobility.

Prof. dr Peter Wasserscheid, dyrektor Helmholtz Institute Erlangen-Nuremberg for Renewable Energy, zgadza się - Zainteresowanie Siemens Mobility technologią LOHC, którą zdecydowanie rozwinęliśmy w ciągu ostatnich kilku lat na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen-Norymberdze aw HI ERN jest doskonałą podstawą do ewentualnej współpracy w przyszłości. Dzielimy się z Siemens Mobility wizją rozwoju technologii wodorowej, która wykorzystuje istniejącą infrastrukturę paliwową do zasilania dużych pojazdów, takich jak pociągi.

Dzięki perspektywie wyposażenia Instytutu Helmholtza w lokomotywę Vectron firmy Siemens Mobility, obaj partnerzy mają okazję współpracować nad sprawdzeniem wykonalności koncepcji LOHC.