Vectron Kolei Czeskich został użyty do testów w Niemczech

Vectron Kolei Czeskich został użyty do testów w Niemczech

07 czerwca 2021 | Źródło: https://dopravacek.eu
PODZIEL SIĘ

Jak informuje czeski portal Dopraváček lokomotywa Siemens Vectron Kolei Czeskich (ČD) została wykorzystana do sprawdzenia wzajemnej kompatybilności części liniowej i pojazdowej systemu sterowania pociągiem ETCS w Niemczech.

Fot. Koleje Czeskie

Część zmodernizowanej linii kolejowej Drezno - Berlin została przekazana do eksploatacji komercyjnej z europejskim systemem sterowania pociągiem ETCS poziom 2 Baseline 3 na początku 2021 r. Siemens Mobility wykorzystał tę okazję do pomyślnego przetestowania wzajemnej kompatybilności części liniowej i pojazdowej systemu sterowania pociągiem ETCS z lokomotywą wielosystemową Vectron, która została wypożyczona do tego celu przez ČD. Lokomotywa, dostarczona w styczniu tego roku, posiada najnowszy sprzęt i oprogramowanie do pracy pod nadzorem ETCS Level 2 Baseline 3. Jednym z powodów przeprowadzenia testów jest sprawdzenie kompatybilności lokomotyw Vectron z ETCS BL 3 w innych krajach europejskich, w tym w Niemczech.

Za przeprowadzenie testów odpowiedzialna była firma Deutsche Bahn Systemtechnik GmbH. Infrastrukturę ETCS na tej części linii dostarczyła firma Siemens Mobility. Siemens Mobility z powodzeniem wykorzystał nowo utworzoną usługę Home KMC (Key Management Center) w lokomotywie Vectron do zarządzania kluczami szyfrowania ETCS. Są one wymagane do działania w ramach poziomu 2 ETCS i stanowią warunek wstępny komunikacji między pojazdem a infrastrukturą.

Fot. Koleje Czeskie

Wszystkie jazdy testowe zakończyły się sukcesem przy pierwszej próbie, pomimo istniejących ograniczeń pandemicznych, takich jak ograniczenie liczby osób w kabinie maszynisty. Jest to ważny krok w dziedzinie interoperacyjności torów i pojazdów w kierunku zwiększonych korzyści płynących z nowoczesnej technologii sterowania ruchem kolejowym, ponieważ w Europie rozpoczęto już instalację części przytorowej systemu kontroli pociągu ETCS zgodnie ze specyfikacją podstawową 3. Aby poczynić dalsze postępy w cyfryzacji kolei, konieczne jest, aby zarówno linie kolejowe, jak i pojazdy były w stanie wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez nową specyfikację podstawową 3.

Wielosystemowa lokomotywa elektryczna Siemens Vectron z floty ČD jest oprócz ETCS wyposażona w GSM-R i zdalną diagnostykę, ma znamionową moc trakcyjną 6400 kW i maksymalną prędkość eksploatacyjną 200 km/h i jest obecnie dopuszczona do eksploatacji w Republice Czeskiej, Niemczech, Austrii, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. W ramach ekonomicznej eksploatacji ta lokomotywa europejskiej wielkości, charakteryzująca się charakterystycznym logo VUZ, w okresie pozatestowym jest wykorzystywana głównie na czele regularnych pociągów dalekobieżnych Kolei Czeskich.