Przetarg na wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla linii nr 356 i 281

Przetarg na wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla linii nr 356 i 281

08 czerwca 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Powrót  pociągu na trasę z Poznania do Bydgoszczy przez Kcynię zapowiada przetarg ogłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej. Materiały są podstawą do prac na liniach Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna nr 356 oraz Oleśnica - Chojnice nr 281. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przetarg na wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla linii nr 356 i 281
Stacja Kcynia. Fot. Zbigniew Woźniak / PKP PLK

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej jest pierwszym etapem prac, które mogą zwiększyć atrakcyjność kolei w województwie kujawsko-pomorskim i w relacjach międzyregionalnych.

- Zrealizowane już przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz planowane inwestycje, przekładają się na lepsze oferty podróży. Przygotowanie projektów do prac na liniach kolejowych łączących Kcynię z Poznaniem i Bydgoszczą również pozwoli na tworzenie nowych, alternatywnych połączeń regionalnych i większą dostępność kolei - powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Efektem przyszłej realizacji projektu „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego linii kolejowej nr 356 na odcinku granica województwa – Kcynia wraz z budową mijanki na odcinku Kcynia – Nakło nad Notecią linii kolejowej nr 281” byłby powrót pociągów pasażerskich do Kcyni, gdzie krzyżują się linie z Poznania do Bydgoszczy oraz z Gniezna do Nakła nad Notecią.

Takie rozwiązanie zwiększy możliwości dobrych podróży koleją m.in. między stolicami województw: do Bydgoszczy i Poznania. Ostatni pociąg pasażerski z Poznania przez Kcynię do Bydgoszczy – linią nr 356 pojechał w 2004 r.

Studium wykonalności oraz dokumentacja projektowa określą zakres prac na stacji Kcynia oraz na trasie między Kcynią a granicą województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Wskazana będzie lokalizacja mijanki na odcinku między Kcynią a Nakłem nad Notecią. Takie rozwiązanie miałoby poprawić przepustowość linii i zapewnić kursowanie większej liczby pociągów. Przewiduje się, że poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększą prace na przejazdach.

Przygotowanie dokumentacji planowane jest do końca 2023 r. Projekt „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla projektu pn. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego linii kolejowej nr 356 na odcinku granica województwa – Kcynia wraz z budową mijanki na odcinku Kcynia – Nakło nad Notecią linii kolejowej nr 281” współfinansowany jest w wysokości do 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja inwestycji przewidziana jest przy zapewnieniu środków w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.